Seminář

Plánování potřeby lidských zdrojů a řízení personálních nákladů organizace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Plánování lidských zdrojů, ať již jejich celkové potřeby, struktury, zdrojů jejich získání či potřeby jejich uvolňování, představuje jeden z nejdůležitějších úkolů personálního managementu organizace. Nedostatečné či chybně prováděné personální plánování totiž zbytečně zvyšuje personální náklady organizace. Seminář se zabývá nástroji a metodami tvorby i realizace personálních plánů organizace.

Obsah semináře:

  • Plán personálního stavu organizace
  • Postupy a nástroje personálního plánování
  • Plánování personálních zdrojů
  • Plány získávání a uvolňování zaměstnanců
  • Personální náklady jejich složky
  • Faktory ovlivňující úroveň personálních nákladů

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00– oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 17.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.3.2020

9:00 - 17:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.