Konference

Podnikání v autodopravě 2021 - Praxe ve firmě a na silnici

Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář, Bc. Milan Špás, Ing. Tomáš Grof, JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S., JUDr. Vladimír Handl, Ing. Jana Zárybnická, Ph.D., Ing. Petra Dokládalová, Ing. Petr Rožek, Ph.D.

Druhý roční odborné konference pro podnikatele v silniční nákladní přepravě.

Jaké jsou aktuální novinky v legislativě související s přepravou zboží?
Na co se zaměřují dozorové orgány?
Jaký dopad bude mít Balíček mobility na sektor silniční nákladní dopravy?

Všechny silniční dopravce zveme na druhý ročník odborné konference Podnikání v autodopravě. Opět bude představena řada důležitých témat, která se bezprostředně týkají podnikání v oboru silniční nákladní dopravy.

Konference je určena pro:

 • majitele a ředitele dopravních firem
 • manažery a vedoucí dopravy
 • dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě

Program konference:

 • Blok I - Smluvní vztahy v autodopravě a praxe při jejich uplatňování (JUDr. Alice Bártková, M.E.S., Rödl & Partner advokáti, v.o.s.; JUDr. Vladimír Handl, Česká společnost pro dopravní právo)
  Proč se chybuje při rozlišování mezi zasílatelskou a přepravní smlouvou v silniční nákladní dopravě? Na co si dát pozor při uzavírání smluv a jak předcházet zjevným nedostatkům? Kdy za škodu odpovídá dopravce a kdy zasílatel? Jak se v praxi projevilo přijetí pravidel Úmluvy CMR do vnitrostátní dopravy?

 • Blok II – Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele (Ing. Jana Zárybnická, Česká společnost pro dopravní právo; Ing. Petra Dokládalová)

  Jaké pojištění by si měl sjednat dopravce, který zásilku přepravuje a jaké zasílatel, který se zavazuje „pouze“ k obstarání přepravy? Jak  správně nastavit rozsah pojištění? Lze v současné době od sebe striktně oddělit postavení zasílatele a dopravce? Jaké jsou důsledky
  nesplnění notifikační povinnosti podle občanského zákoníku? Jaké příklady škod přináší současná praxe?

 • Blok III – Novinky v dopravní legislativě

  Novely předpisů v silniční dopravě a jejich dopad na dopravce a řidiče (Ing. Jiří Novotný, Centrum dopravního výzkumu)
  Rok 2020 přinesl zásadní úpravy legislativy pro silniční nákladní dopravu - Balíček mobility EU a novelu tuzemského zákona o silniční dopravě. Jaký dopad budou mít tyto změny na dopravce a řidiče?

  Kontroly dodržování předpisů v sociální oblasti v nových podmínkách (Bc. Milan Špás, Centrum služeb pro silniční dopravu)
  Jak se po přijetí legislativy obsažené v tzv. Balíčku mobility I změní systém provádění silničních kontrol dodržování režimu řidičů, používání tachografů a paměťových karet, a podmínky provozování silniční dopravy? Přednáška odpoví na řadu otázek spojených s novými povinnostmi dopravců a řidičů. Nebudou chybět ani zkušenosti s prováděním kontrol dopravy v ostatních zemích EU.

 • Blok IV - Technické silniční kontroly nákladních vozidel

  Jak se změnily technické silniční kontroly po účinnosti směrnice 2014/47/EU (Mgr. Karel Kovář, Policie ČR)
  Cílem technických silničních kontrol je průběžná kontrola technického stavu nákladních vozidel a jízdních souprav, které mívají mezi pravidelnými technickými prohlídkami vysoký nájezd kilometrů. Tuzemská pravidla pro silniční technické kontroly v současné době vycházejí z evropské směrnice o silničních technických kontrolách užitkových vozidel. Jaké kontrolní úkony jsou s technickými kontrolami spojené? Které doklady je nutné při kontrolách předkládat?

  Zajištění nákladu a praxe při jeho kontrole (Ing. Tomáš Grof, Centrum služeb pro silniční dopravu)
  Jaké známe metody zajištění nákladu a druhy vázacích prostředků? Jak lze využít konstrukci karoserie silničních vozidel při přepravě nákladu?  Jaký je postup při provádění silniční kontroly zaměřené na zajištění nákladu a v čem se nejvíce chybuje? Přehled součastné legislativy a evropských norem souvisejících s problematikou zajištění nákladu. 

Moderátor konference: Ing. Petr Rožek, Ph.D. (Svaz spedice a logistiky)

Změny v programu vyhrazeny.

Lektor

Ing. Jiří Novotný

pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Karel Kovář

se v oblasti dopravy pohybuje více než 30 let a od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti. Zaměřuje se na legislativu v oblasti dopravy i na provádění výuky všech typů řidičských oprávnění. 

Více informací a další semináře lektora

Bc. Milan Špás

V minulosti lektor výuky a výcviku zkušebních komisařů řidičů. Od roku 2006 pracoval v mobilní expertní jednotce (MEJ) státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu při provádění kontrol v silniční dopravě. Nyní zajišťuje odborné vzdělávání a metodickou přípravu pracovníků MEJ v oblasti kontroly režimu řidičů, záznamových…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.

Působí v Praze jako advokátka specializující se na přepravní právo. O tématech souvisejících s přepravním právem rovněž přednáší a publikuje v České republice i v zahraničí. V současnosti na pozici Associate Partner trvale spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner advokáti, v.o.s., kde s kolegy získala v roce 2019 ocenění „Velmi doporučovaná…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Vladimír Handl

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1991 se podílel na znovuzaložení zemské pobočky mezinárodního koncernu SCHENKER s celosvětovou působností v oblasti přeprav, spedice a logistiky v České republice. V této společnosti pracoval takřka 29 let až do konce roku 2019 na různých pozicích a byl zejména odpovědný za právní…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jana Zárybnická, Ph.D.

v pojišťovnictví se pohybuje přes 30 let na různých pozicích. V tuzemských i zahraničních pojišťovnách pracovala jako likvidátor pojistných událostí pojištění odpovědnosti, vedoucí oddělení likvidace pojištění odpovědnosti nebo vedoucí oddělení pojištění přepravy. Od roku 2011 je členkou předsednictva České společnosti pro dopravní právo.  V…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petra Dokládalová

Pracuje v pojišťovnictví od roku 2012, od počátku se zabývá pojištěním přepravy, zejména pojištěním odpovědnosti zasílatele, dopravce a cargo pojištěním. Na výše uvedené téma absolvovala několik odborných školení/stáží v zahraničí a v současné době vede oddělení pojištění přepravy pojišťovny UNIQA, a.s.. Je členkou České společnosti pro dopravní…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Rožek, Ph.D.

poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR).

Petr Rožek je v současnosti jediným certifikovaným lektorem INCOTERMS 2020 v ČR. Je také autorem stejnojmenné publikace a zároveň výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky. Lektorsky se věnuje problematice Incoterms, dopravy a pojištění zásilek, a udržitelnému rozvoji…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.12.2020

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.