Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Podnikání v autodopravě v roce 2017 - legislativa, kontroly, trendy v provozování silniční nákladní dopravy Last Minute sleva 25 %

Motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“

Profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy

Konference je určena

 • majitele a ředitele dopravních firem
 • manažery a vedoucí dopravy
 • dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě

Blok Podnikání v dopravě

 • Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče
 • 60 let Úmluvy CMR aneb co se (ne)změnilo v odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku
 • Kalkulace nákladů v autodopravě

Blok Kontroly řidičů a dopravců

 • Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem
 • Silniční technické kontroly
 • Kontroly předpisů v sociální oblasti (režim řidičů)

Program

Účinné prosazování předpisů v sociální oblasti při silničních kontrolách

Bc. Milan Špás
Silniční kontroly jsou spolu s kontrolami v provozovnách dopravců velmi důležitým nástrojem k zajištění bezpečnosti na silnicích a podmínek rovné hospodářské soutěže. Přestože mají kontroloři k dispozici jen omezené množství informací, lze při dobře nastavených postupech dosáhnout velmi dobrých výsledků. Pokud dříve stačila analýza dat paměťové karty řidiče, tak v dnešní době je prakticky nemožné použít tato data bez předchozí důkladné kontroly záznamového zařízení. Přednáška bude zaměřena na harmonizované kontrolní postupy a nejčastější porušení. Své místo si najde i často diskutované téma – nedovolené manipulace s tachografy.

 

Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče

Ing. Jiří Novotný
Nové evropské předpisy a aktivity výrobců záznamových zařízení mají dopad jak na tachografy první generace (digitální tachografy), tak na tachografy druhé generace (inteligentní tachografy), a to jak z pohledu dopravců, tak z pohledu řidičů. Pomáhají tyto změny podnikatelům v plnění jejich povinností a řidičům při rozhodování a dodržování předpisů v sociální oblasti?

60 let Úmluvy CMR aneb co se (ne)změnilo v odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku

Mgr. Tomáš Roubal
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) je zásadním předpisem pro otázky odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku a její dodání. Přestože došlo v průběhu 60 let od její účinnosti jen k technické novelizaci jejího textu, celá problematika odpovědnosti dopravce se v průběhu doby proměnila velmi významně.  Cílem přednášky je ukázat na podstatné souvislosti proměny problematiky odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku, a to především s důrazem na současná rizika.

Kalkulace nákladů v autodopravě
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Dnes už historická „té-er čtyřka“ čili TR4 – Tarif silniční nákladní vnitrostátní dopravy ztratil svoji někdejší vypovídací hodnotu. Čím byl nahrazen? Jak je dnes metodicky řešena oblast kalkulace nákladů v silniční dopravě? Existují dostupné údaje, s jejichž pomocí je možné stanovit cenu za přepravu? Na tyto otázky odpoví příspěvek.

Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem
Ing. Olga Valášková
Ochrana a bezpečnost zaměstnanců při práci je trvale jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Účastníci konference se seznámí s požadavky na oblasti kontrolované při provozování dopravy. Mezi ně patří kontrola plnění povinností zaměstnavatelů při organizování BOZP, přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní činnosti prováděné na pracovišti, dodržování pokynů výrobců techniky uvedených v návodech k obsluze, ověřování odborné a zdravotní způsobilosti řidičů a v neposlední řadě také organizování pracovní doby zaměstnanců.

Technické silniční kontroly nákladních vozidel
Mgr. Karel Kovář
Odpovídající technický stav nákladních vozidel přispívá významnou měrou k bezpečnosti silničního provozu. Proto je nutné jej kontrolovat nejen při pravidelných technických prohlídkách ve stanicích technických kontrol, ale i v provozu. Silniční technické kontroly prošly v posledním období určitým vývojem. Jak v současné době technická silniční kontrola probíhá, kdo ji může provádět, v jakém rozsahu a s jakými možnými důsledky pro řidiče a dopravce? 

Moderuje: Ing. Pavel Konečný

Změny v programu vyhrazeny.

Přednášející

pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku

se v oblasti dopravy pohybuje více než 30 let a od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti. Zaměřuje se na legislativu v oblasti dopravy i na provádění výuky všech typů řidičských oprávnění. 

jednatel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.; specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Inspektor SÚIP Opava od roku 2006, kde působí na úseku bezpečnosti práce. Je odborným garantem za dopravu a opravárenství.

stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (1997 - 2002, magisterské studium VUT FAST v Brně). V letech 2002 - 2006 doktorand na Katedře ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, kde od roku 2004 působí též jako odborný asistent. Doktorské studium dokončil v roce

V minulosti lektor výuky a výcviku zkušebních komisařů řidičů. Od roku 2006 pracoval v mobilní expertní jednotce (MEJ) státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu při provádění kontrol v silniční dopravě. Nyní zajišťuje odborné vzdělávání a metodickou přípravu pracovníků MEJ v oblasti kontroly režimu řidičů, záznamových

Od roku 2006 se zabývá poradenstvím a školením v oblasti přeprav nebezpečných věcí po silnici (dle Dohody ADR) jako lektor školení řidičů ADR a bezpečnostní poradce ADR (DGSA-ADR). Od roku 2011 se zabývá též poradenstvím v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici (dle Řádu RID).

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
1.11.20169:00 - 16:30Praha
Štěpánská 613/18
2618 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Záštita

http://www.konference-autodoprava.cz/zastita/

Ministerstvo dopravy

Centrum služeb pro silniční dopravu

Centrum služeb pro silniční dopravu

Centrum dopravního výzkumu

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)

Informace pro dopravní analýzy

IODA – Informace pro dopravní analýzy

Regula

REGULA – JUDr. Václav ROUBAL

ČVUT Fakulta dopravní

Pod záštitou vedoucího Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT Fakulty dopravní Doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D.

M KONZULT s.r.o.

Mediální partneři


Sdružení řidičů

Sdružení řidičů CZ

Systémy logistiky

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Tato konference se bude věnovat pojmům jako je:

Autodoprava, podnikání v autodopravě, silniční a nákladní autodoprava, legislativa, kontroly, tachografy, kalkulace nákladů, prevence a bezpečnost, kontroly předpisů, silniční technické kontroly atp.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz