Konference

Podnikání v autodopravě v roce 2017 - legislativa, kontroly, trendy v provozování silniční nákladní dopravy
Last Minute sleva 25 %

Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář, Mgr. Tomáš Roubal, Ing. Olga Valášková, Ing. Jan Tichý, Ph.D., Bc. Milan Špás, Ing. Pavel Konečný

Profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“

Profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy

Konference je určena

  • majitele a ředitele dopravních firem
  • manažery a vedoucí dopravy
  • dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě

Blok Podnikání v dopravě

  • Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče
  • 60 let Úmluvy CMR aneb co se (ne)změnilo v odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku
  • Kalkulace nákladů v autodopravě

Blok Kontroly řidičů a dopravců

  • Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem
  • Silniční technické kontroly
  • Kontroly předpisů v sociální oblasti (režim řidičů)

Program

Účinné prosazování předpisů v sociální oblasti při silničních kontrolách

Bc. Milan Špás
Silniční kontroly jsou spolu s kontrolami v provozovnách dopravců velmi důležitým nástrojem k zajištění bezpečnosti na silnicích a podmínek rovné hospodářské soutěže. Přestože mají kontroloři k dispozici jen omezené množství informací, lze při dobře nastavených postupech dosáhnout velmi dobrých výsledků. Pokud dříve stačila analýza dat paměťové karty řidiče, tak v dnešní době je prakticky nemožné použít tato data bez předchozí důkladné kontroly záznamového zařízení. Přednáška bude zaměřena na harmonizované kontrolní postupy a nejčastější porušení. Své místo si najde i často diskutované téma – nedovolené manipulace s tachografy.

 

Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče

Ing. Jiří Novotný
Nové evropské předpisy a aktivity výrobců záznamových zařízení mají dopad jak na tachografy první generace (digitální tachografy), tak na tachografy druhé generace (inteligentní tachografy), a to jak z pohledu dopravců, tak z pohledu řidičů. Pomáhají tyto změny podnikatelům v plnění jejich povinností a řidičům při rozhodování a dodržování předpisů v sociální oblasti?

60 let Úmluvy CMR aneb co se (ne)změnilo v odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku

Mgr. Tomáš Roubal
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) je zásadním předpisem pro otázky odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku a její dodání. Přestože došlo v průběhu 60 let od její účinnosti jen k technické novelizaci jejího textu, celá problematika odpovědnosti dopravce se v průběhu doby proměnila velmi významně.  Cílem přednášky je ukázat na podstatné souvislosti proměny problematiky odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku, a to především s důrazem na současná rizika.

Kalkulace nákladů v autodopravě
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Dnes už historická „té-er čtyřka“ čili TR4 – Tarif silniční nákladní vnitrostátní dopravy ztratil svoji někdejší vypovídací hodnotu. Čím byl nahrazen? Jak je dnes metodicky řešena oblast kalkulace nákladů v silniční dopravě? Existují dostupné údaje, s jejichž pomocí je možné stanovit cenu za přepravu? Na tyto otázky odpoví příspěvek.

Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem
Ing. Olga Valášková
Ochrana a bezpečnost zaměstnanců při práci je trvale jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Účastníci konference se seznámí s požadavky na oblasti kontrolované při provozování dopravy. Mezi ně patří kontrola plnění povinností zaměstnavatelů při organizování BOZP, přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní činnosti prováděné na pracovišti, dodržování pokynů výrobců techniky uvedených v návodech k obsluze, ověřování odborné a zdravotní způsobilosti řidičů a v neposlední řadě také organizování pracovní doby zaměstnanců.

Technické silniční kontroly nákladních vozidel
Mgr. Karel Kovář
Odpovídající technický stav nákladních vozidel přispívá významnou měrou k bezpečnosti silničního provozu. Proto je nutné jej kontrolovat nejen při pravidelných technických prohlídkách ve stanicích technických kontrol, ale i v provozu. Silniční technické kontroly prošly v posledním období určitým vývojem. Jak v současné době technická silniční kontrola probíhá, kdo ji může provádět, v jakém rozsahu a s jakými možnými důsledky pro řidiče a dopravce? 

Moderuje: Ing. Pavel Konečný

Změny v programu vyhrazeny.

Přednášejí

Ing. Jiří Novotný

pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Karel Kovář

se v oblasti dopravy pohybuje více než 30 let a od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti. Zaměřuje se na legislativu v oblasti dopravy i na provádění výuky všech typů řidičských oprávnění. 

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Tomáš Roubal

jednatel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.; specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Olga Valášková

Inspektor SÚIP Opava od roku 2006, kde působí na úseku bezpečnosti práce. Je odborným garantem za dopravu a opravárenství.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (1997 - 2002, magisterské studium VUT FAST v Brně). V letech 2002 - 2006 doktorand na Katedře ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, kde od roku 2004 působí též jako odborný asistent. Doktorské studium dokončil v roce…

Více informací a další semináře lektora

Bc. Milan Špás

V minulosti lektor výuky a výcviku zkušebních komisařů řidičů. Od roku 2006 pracoval v mobilní expertní jednotce (MEJ) státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu při provádění kontrol v silniční dopravě. Nyní zajišťuje odborné vzdělávání a metodickou přípravu pracovníků MEJ v oblasti kontroly režimu řidičů, záznamových…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Konečný

Od roku 2006 se zabývá poradenstvím a školením v oblasti přeprav nebezpečných věcí po silnici (dle Dohody ADR) jako lektor školení řidičů ADR a bezpečnostní poradce ADR (DGSA-ADR). Od roku 2011 se zabývá též poradenstvím v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici (dle Řádu RID).

Více informací a další semináře lektora

Last Minute sleva 25 % 

Standardní cena je 3 490 Kč + 21 % DPH, cena po slevě 2 618 Kč + 21 % DPH

Termín a místo konání

1.11.2016

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Záštita

http://www.konference-autodoprava.cz/zastita/

Ministerstvo dopravy

Centrum služeb pro silniční dopravu

Centrum služeb pro silniční dopravu

Centrum dopravního výzkumu

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)

Informace pro dopravní analýzy

IODA – Informace pro dopravní analýzy

Regula

REGULA – JUDr. Václav ROUBAL

ČVUT Fakulta dopravní

Pod záštitou vedoucího Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT Fakulty dopravní Doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D.

M KONZULT s.r.o.

Mediální partneři


Sdružení řidičů

Sdružení řidičů CZ

Systémy logistiky

O tématu školení

Tato konference se bude věnovat pojmům jako je:

Autodoprava, podnikání v autodopravě, silniční a nákladní autodoprava, legislativa, kontroly, tachografy, kalkulace nákladů, prevence a bezpečnost, kontroly předpisů, silniční technické kontroly atp.