Seminář

Podniková energetika pro pokročilé

– chytré řízení spotřeby energií

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Co Vám seminář přinese: 

Základní pravidla a principy řízení podnikové energetiky

 • Používané pojmy a aktuální definice, které musíte znát (potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie)
 • Legislativa a energetická politika EU a ČR (energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o hospodaření s energií) včetně modelu trhu s elektřinou v ČR
 • Energetická bilance
 • Normování spotřeby energie
 • Kalkulace v energetice
 • Cvičení: Ceny a tarify v energetice

Ekonomické hodnocení spotřeby energie v podniku

 • Strategické rozhodování a studie proveditelnosti a energetický audit jako nástroj řízení
 • Ekonomické hodnocení energetických úspor
 • Kritéria ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, doba návratnosti)
 • Cvičení: Výpočet kritérií ekonomické efektivnosti 

Nástroje energetických úspor

 • Energetický audit (EA) včetně případových studií
 • Energetický posudek (EP)
 • Systém energetického managementu (EnMS)
 • Role a pozice podnikového energetika ve firmě a v managementu

Opatření energetických úspor – případové studie

 • Centrální zásobování teplem, rekuperace tepla, kogenerace, kombinace tepla a energie, obnovitelné zdroje, solární zařízení
 • Energetické požadavky na budovy

Lektor

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Jiří Beranovský je analytik v oblasti ekonomiky a užití energie a jednatel EkoWATT CZ s. r. o. Jako odborný asistent na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT Praha a externista na FHS UK přednáší „Ekonomiku užití energie“. Specializuje se na energetický management, energetickou soběstačnost, udržitelnou výstavbu, úspory energie…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.3.2020

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.