Seminář

Podnikový energetik

Chytré řízení spotřeby energií, environmentální a ekonomické hodnocení

Nějaké úspory jste už zavedli a teď uvažujete, jak dál? Tato akce vám dá potřebnou inspiraci!

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

V dnešní době, charakterizované turbulentními výkyvy cen energií, mohou dobrá nebo špatná rozhodnutí týkající se nákupu a hospodaření energiemi vést k prosperitě či zásadnímu ohrožení budoucnosti podniku. Role podnikového energetika se tak mění z provozní na strategickou. Pro pochopení souvislostí je zapotřebí rozšířit kompetence energetických manažerů z původních technických do ekonomicko-strategických.

Co se dozvíte:

Energetický management:

 • Co je nového v legislativě
 • Jak funguje energetický management a ISO 50001
 • Jak sestavit energetickou bilanci a normovat spotřeby energií
 • Jak nastavit EnPI
 • Jak analyzovat faktury za energie a nakupovat energie
 • Cvičení: Ceny a tarify v energetice (je třeba si přinést poslední faktury za energie a tabulku spotřeb za poslední rok)

Ekonomické hodnocení spotřeby energií v podniku:

 • Ekonomické hodnocení energetických úspor
 • Kritéria ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, doba návratnosti)
 • Cvičení: Výpočet kritérií ekonomické efektivnosti (práce s xls souborem)

Nástroje energetických úspor:

 • Role a pozice podnikového energetika ve firmě a v managementu
 • Jak číst energetický audit (EA) – případová studie
 • Environmentální hodnocení energetických úspor
 • Obnovitelné zdroje v podniku

Seminář je určen pro:

Podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti.

Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Lektor

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

je analytik v oblasti ekonomiky a užití energie a jednatel EkoWATT CZ s. r. o. Jako odborný asistent na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT Praha a externista na FHS UK přednáší „Ekonomiku užití energie“. Specializuje se na energetický management, energetickou soběstačnost, udržitelnou výstavbu, úspory energie a obnovitelné…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.4.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

26.4.2023

9:00 - 16:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

25.10.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

25.10.2023

9:00 - 16:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.