On-line seminář

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně u žáků základních škol

Mgr. Marika Kropíková

Zaměříme se na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., a to především na § 19 školského zákona a s ním související vyhlášku č. 27/2016 Sb., a RVP ZV. Rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.).

Součástí webináře bude postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření  2.–5.stupně. Podrobně rozebereme zprávu, doporučení a revize. V druhé části se zaměříme na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost. Projdeme také způsob hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření.  Další část je zaměřena na úpravu obsahu a výstupů vzdělávání v ŠVP, IVP vyplývající z aktualizace RVP ZV. Prostor bude i pro diskuzi a reflexi účastníků.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.6.2021

9:00 - 12:00

On-line

Přihlásit Připomenout

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.