On-line seminář

Pohledávky - účetní a daňové problémy on-line

Ing. Jiří Jindrák

Na on-line semináři vám bude představen komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů. Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury k oblasti pohledávek, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které v této oblasti panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

Obsah semináře:      

  • shrnutí právních předpisů v oblasti pohledávek,
  • pohledávky a účetní systém společnosti,
  • pohledávky z pohledu daně z příjmů právnických osob a zákona o rezervách – zejména: odpisy pohledávek, systém tvorby daňových opravných položek, možnosti daňové optimalizace v oblasti pohledávek,
  • aspekty DPH v oblasti pohledávek,
  • kontroly FÚ v oblasti pohledávek,
  • judikatura soudů k oblasti pohledávek,
  • praktické tipy, jak předcházet účetním a daňovým chybám v oblasti pohledávek,
  • změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Lektor

Ing. Jiří Jindrák

Přednášející je od roku 2001 daňovým poradcem v současné době působícím ve společnosti HLB Proxy, a.s. Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH. Od roku 2007 se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost s cílem realizovat semináře s praktickým pohledem na daňovou a související účetní problematiku. Hovoří…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.3.2021

9:00 - 13:00

On-line

3190

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.