On-line seminář

Poka-Yoke (Prevence proti neshodám)

Ing. Jaroslav Schwarz

Poka-Yoke (mistake proofing, fail-safing) je technika, která řeší lidské chyby při práci. Účelem Poka-Yoke je prevence proti chybám nebo jejich okamžitá detekce a náprava. Poka-Yoke zařízení umožňuje detekci a okamžitou nápravu chyb. Zařízení Poka-Yoke je součástí kontrolní metody. Může být nainstalováno při následné kontrole, samokontrole nebo kontroly u zdroje. V posledně jmenovaném případě je výstupem tzv. zero defect (nulový počet neshod).

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.10.2023

14:00 - 16:00

On-line

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.