On-line seminář

Poka-Yoke

(Prevence proti neshodám)

Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro všechny, kteří mají v kompetenci návrh produktu/procesu, pracovníky výzkumu & vývoje, manažery projektů, plánování kvality a všem ostatním zájemcům o tuto oblast.

On-line seminář Poka-Yoke (mistake proofing, fail-safing) je zaměřený na techniku, která řeší lidské chyby při práci. Účelem Poka-Yoke je prevence proti chybám nebo jejich okamžitá detekce a náprava. Poka-Yoke zařízení umožňuje detekci a okamžitou  nápravu chyb. Zařízení Poka-Yoke je součástí kontrolní metody. Může být nainstalováno při následné kontrole, samokontrole nebo kontroly u zdroje.  V posledně jmenovaném případě je výstupem tzv. zero defect (nulový počet neshod). Seminář je určen pro všechny, kteří mají v kompetenci návrh produktu/procesu, pracovníky výzkumu & vývoje, manažery projektů, plánování kvality a všem ostatním zájemcům o tuto oblast.

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

moderátor, mentor a klíčový uživatel FMEA v IQ-RM PRO 6.5 - 0190 (Apis) a IQS (6.5.8.17). Moderátor, mentor a klíčový uživatel Benchmarkingu. Dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami VŠB Ostrava, UTB Zlín a VUT Brno, při výuce technických předmětů (FMEA, Design of Expoeriments, Quality Function Deployment, Benchmarking,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.5.2021

10:00 - 12:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.