Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Pokladní služba

Klíčové pojmy

pokladní služba, pokladna, hotovost, pokladní a daňový doklad, vedení pokladny  

Seminář je určen pro

Územní samosprávné celky, obce, kraje a příspěvkové organizace jimi zřizované, organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, občanská sdružení, SVJ, veřejné vysoké školy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti.

Cíl semináře

Cílem školení je poskytnout posluchačům ucelené informace týkající se problematiky pokladní služby a aktuální informace k řešené problematice důležité z hlediska praxe. Pozornost bude věnována pojmům jako pokladna, hotovost, valuty, devizy, náležitosti pokladních a daňových dokladů z pohledu účetnictví a zákona o DPH, vedení pokladny, vedení agendy cenin, inventarizace pokladní hotovosti a cenin a mnohé další. 

Obsah semináře

Pokladní služba

 • právní předpisy související s hotovostním placením v aktuálním znění
 • vnitřní předpisy k pokladní službě v praxi
 • náležitosti pokladních dokladů dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • náležitosti pokladních dokladů dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • valutová pokladna, přepočet cizích měn na měnu českou, kursy cizích měn
 • ceniny, definice, související právní předpisy

 Vedení pokladny

 •  příjmové a výdajové pokladní doklady (praktické příklady)
 • pokladní kniha
 • řídící kontrola ve vztahu k pokladní službě
 • inventarizace pokladny
 • odpovědnost za svěřené hodnoty ve vztahu k pokladní hotovosti a ceninám

Příklady účtování pokladních operací 

 •  schodek a přebytek pokladní hotovosti nebo cenin
 • přijaté a vydané zálohy na drobná vydání a ostatní zálohy
 • účtování šeků, jako platebního prostředku v pokladní knize
 • účtování o kursových rozdílech u valutových operací
 • styk pokladní s účtárnou

Diskuse a dotazy účastníků

Časový  harmonogram  semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)
11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením
11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse)

Lektor

Blažena Petrlíková, lektor Obce, školství

Více než 30 let praxe v oboru účetnictví se zaměřením zejména na nevýdělečné organizace a účetnictví fyzických osob podnikatelů. Působila ve významných nadacích a jako ekonom v jedné ze sekcí Rádia Svobodná Evropa a v závěru profesní kariéry jako metodik účetnictví nevýdělečných organizací a později jako kontrolní pracovník Ministerstva financí

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
30.5.20139:00 - 13:00Prahabude upřesněno1990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení