On-line seminář

Poplatky za zdroje znečišťování po novele zákona o ochraně ovzduší

Mgr. Ondřej Perlík

Pokud jste se stali provozovatelem zdroje znečišťování, který se řadí podle zákona č. 201/2012 Sb., do kategorie „vyjmenovaný“, neměl by Vás zaskočit fakt, že jste v případě překročení zákonem stanovené částky 50 tis Kč plátcem poplatku za znečišťování ovzduší.

Na on-line semináři se dozvíte, v jakém případě plátcem jste a jak provést výpočet uvedených poplatků, které z legislativy v ochraně ovzduší vyplývají. Seminář je změřen zejména na skupinu tuhých znečišťujících látek (TZL).

Obsah semináře:

  • Tuhé znečišťující látky jako předmět poplatku
  • Počítat poplatek nebo nepočítat?
  • Sazby poplatků z jednotlivé emitované látky
  • Opatření na snižování emise TZL – vybrané případy
  • Suspenze a resuspenze

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Ondřej Perlík

vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekologie a ochrana prostředí. Po studiu působil jako podnikový ekolog ve firmách (RWE) Transgas, Heineken Česká republika a věnoval se vědecké činnosti v oboru analytické a organické chemie na ÚOCHB Praha. Od roku 2011 působí jako nezávislý poradce v oboru průmyslové ekologie se zaměřením…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.5.2020

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.