Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Zatřiďování majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku

Seminář je určen

pro účetní a daňové pracovníky, pro organizační složky státu, pracovníky obcí, svazků obcí, krajů, ministerstev.

Cíl semináře

je seznámit s problematikou pořizování a reprodukce majetku, technického zhodnocení a oprav, rozlišené dle účetních a daňových předpisů včetně jeho zatřiďování a odpisování a zásadní změny vyvolané novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (NOZ). Budou zodpovězeny také konkrétní dotazy z praxe.

Obsah semináře 

  • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP
  • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace)
  • Opravy a udržovací práce, NOZ
  • Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin
  • Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %) popř. druhé snížené sazby 10%
  • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
  • Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku
  • Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní)
  • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
  • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy
  • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku.
  • Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku.
  • Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce
  • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb
  • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ
  • Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci
  • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny
  • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN)
  • Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014
  • Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e)
  • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
  • Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví.
  • Přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona o DPH
  • Výměr MF č. 01/2015
  • N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem
  • Změny pro r. 2016 - Přehled přijatých změn týkajících se majetku
  • Porovnání se stávajícím stavem. Co je třeba změnit, upravit, přepracovat
  • Diskuse, dotazy, odpovědi

                               Každý účastník obdrží sborník připravený pro tento seminář. 

                               Časový harmonogram semináře

                               8.30 – 9.00 – prezence účastníků
                               9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
                               10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
                               10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
                               12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
                               12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

                               Lektor

                               Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost. 

                                  

                               Termíny a přihláška

                               DatumČasMěstoMístoCena 
                               9.2.20169:00 - 14:00Prahabude upřesněno3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

                               Požádat o nový termín

                               Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
                               Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
                               Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


                               Doplňující informace

                               Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

                               Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

                               Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
                               Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

                               Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

                               Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

                               O tématu školení

                               Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: zatřiďování majetku a služeb, zatřiďování služeb atd.

                               • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
                               • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
                               • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
                               • semináře Praha 6
                               • semináře na míru
                               • prezence účastníků kurzu
                               • formy firemního vzdělávání
                               • bonusy ke vzdělávání
                               • školení Praha - Amarilis
                               • školení Praha - Amarilis - místnost
                               • školení Praha - Clarion
                               • školení Praha - Clarion - místnost
                               • bonusy ke vzdělávání - aktuality
                               • školení Praha - Clarion - oběd
                               • školení Praha - Clarion - oběd
                               • školení Praha - Clarion - oběd
                               • školení Praha - Clarion - oběd
                               • školení Praha - Clarion - občerstvení
                               • školení Praha - Clarion - občerstvení
                               • školení Praha - Clarion - občerstvení