On-line seminář

Poruchy pozornosti a jejich dopad na školní úspěšnost

Součástí on-line semináře budou také příklady z praxe, optimální možnosti pomoci a diskuze.

Mgr. Marika Kropíková

Pojďte se hlouběji podívat na příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity žáků ve škole. Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při výuce, dokončovat úkoly, zapomnětlivostí v každodenních činnostech.

Obsahem on-line semináře:

  • základní terminologie,
  • diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče,
  • optimální strategie ve výuce,
  • možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami,
  • smysl IVP (individuální vzdělávací plán) a
  • význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.5.2022

13:00 - 15:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.