On-line seminář

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky

Jak připravit upozornění a výpovědi?

Mgr. Daniel Vejsada

Naučíme Vás, jak z právního pohledu řešit případy porušování povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců. Z praktického pohledu se zejména dozvíte to, jak připravovat tzv. vytýkací dopisy, aby byly následně použitelné pro případné propuštění zaměstnance, a za jakých podmínek lze k propuštění zaměstnance v těchto případech vůbec přistoupit. V rámci webináře probereme také příslušná soudní rozhodnutí, a to zejména z pohledu hodnocení závažnosti jednání zaměstnanců.

Komu je webinář určen:

Webinář je určen personalistům, interním právníkům, manažerům a dalším osobám, které se zabývají pracovním právem a personalistikou.

Obsah webináře:

1. Právní úprava

V úvodu probereme právní úpravu, která se vztahuje k porušování povinností a neuspokojivým pracovním výsledkům zaměstnanců a související právní úpravu rozvazování pracovních poměrů.

2. Upozornění na porušení povinností a neuspokojivé výsledky

V této části se podíváme na praktické aspekty přípravy tzv. vytýkacích dopisů. Zaměříme se také na roli vedoucích zaměstnanců při kontrole dodržování právních předpisů ze strany podřízených zaměstnanců a hodnocení jejich výkonu.

3. Ukončení pracovního poměru

V této části probereme, jaké jsou konkrétní podmínky pro rozvázání pracovního poměru výpovědí a jaké nástrahy v rámci propouštění na zaměstnavatele číhají. Povíme si také, proč je pro zaměstnavatele výhodné ukončit pracovní poměr dohodou a jak toho dosáhnout.

4. Vedení soudního sporu

Dále probereme, co může zaměstnavatel očekávat v případě, kdy dojde k soudnímu řízení se zaměstnancem o neplatnost propuštění a co vše bude muset v takovém případě zaměstnavatel prokázat, aby platnost propuštění obhájil.

5. Diskuse

V závěru bude také poskytnut dostatečný prostor na diskusi a řešení otázek účastníků k jednotlivým probraným bodům.

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.5.2023

9:00 - 12:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.