On-line seminář

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář představuje legislativu posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. On-line seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, seminář proběhne prezenčně.

On-line seminář je určen zodpovědným:

konstruktérům strojních zařízení

 • vedoucím pracovníkům firem, které uvádějí na trh strojní zařízení
 • vedoucím pracovníkům, kteří odpovídají za bezpečný provoz strojních zařízení

Cíl on-line semináře:

Představit posluchačům, kteří se profesně věnují výrobě strojních zařízení podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., případně kteří jsou zodpovědní za bezpečnost provozu strojních zařízení podle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 378/2001 Sb., legislativu pro posuzování rizik strojních zařízení a harmonizovanou normu pro posuzování rizik ČSN EN ISO 12100. 

Obsah on-line semináře:

Teoretická část

 • Terminy a definice
 • Metody posuzování rizik
 • Legislativa pro posuzování rizik
  • Provozovaných strojů
  • Strojních zařízení
  • Elektrických zařízení a EMC
 • Harmonizované normy
 • Posuzování a snižování rizik podle EN ISO 12100

Praktický příklad podle volby účastníků

  • Legislativní zařazení zvoleného strojního zařízení
  • Seznam základních požadavků
  • Výběr relevantních harmonizovaných norem
  • Určení mezních hodnot zařízení
  • Identifikace nebezpečí
  • Odhad rizik
  • Zhodnocení rizik
  • Vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik

  Součástí on-line semináře bude praktický příklad posouzení rizik na konkrétním strojním zařízení některého účastníka. Doporučujeme účastníkům, aby si připravili obrázky nebo sestavy zařízení (ve formátu pdf, jpg), na kterém by bylo možno provést praktický příklad posouzení rizik.

  Vzdělávejte se odkudkoli:

  On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

  Lektor

  Ing. Zdeněk Šenovský

  V roce 1987 absolvoval VUT Brno, obor Přístrojová technika. Od roku 1996 se zabývá problematikou posuzování shody strojních zařízení, nejprve jako zaměstnanec ZPS Zlín, od roku 2004 jako OSVČ a od roku 2009 jako autorizovaný inspektor pro strojní zařízení TÜV SÜD Czech.

  Patří do kolektivu autorů příruček VERLAG DASHÖFER (2004 -2006 Posuzování shody…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  8.6.2021

  9:00 -15:00

  On-line

  Přihlásit Připomenout

  5490

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.