Seminář

Potraviny a reklama - co se smí a co ne

Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš MBA

Zákon o regulaci reklamy vymezuje speciální úpravu pro potraviny. Zvláštní skupinou jsou potraviny, které podléhají specifické úpravě z hlediska propagace a reklamy. Regulace reklamy na tuto komoditu je citlivou oblastí a současně i složitou z pohledu orgánu dozorujících reklamu, neboť nepodléhá jen vnitrostátním právním předpisům, ale též předpisům na úrovni evropského práva.

Na příklad propagace doplňků stravy často naráží na mantinely, které se snaží zabránit, aby tyto produkty byly spotřebiteli zaměňovány s léčivými přípravky. Tyto hranice jsou však tvůrci reklamy překračovány, což je dáno nejasností vyplývající z právních norem.

V posledních několika letech došlo k bouřlivému rozvoji výkladu a interpretace zákonných ustanovení, a také k novým právním úpravám, které mají ochránit spotřebitele před klamavým označováním potravin, a tedy i doplňků stravy, a současně mají usnadnit spotřebiteli orientaci v nepřeberném množství a rozmanitosti tohoto segmentu trhu. 

V rámci tohoto semináře se účastníci seznámí se stávající i chystanou legislativou, spolu s pohledem do praxe správních orgánů. Rovněž bude kladen důraz na interpretaci judikatury a představení konkrétních příkladů ze správní praxe.

Lektor

Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš, MBA

Vedoucí Oddělení nelineárních služeb Analytického odboru Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.5.2020

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.