Seminář

Poučení z "koronakrize" do budoucna

Z pohledu pracovního práva a BOZP

NOVINKA

Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je probrat otázky, které se objevily v souvislosti s pandemií COVID-19 se zaměřením na jejich ošetření do budoucna a přípravu na možné znovuzavedení omezení. V rámci semináře tak prodiskutujeme nastavování podmínek pracovních poměrů a odměňování s ohledem na flexibilitu zaměstnavatele, podmínky pro aplikaci překážek na straně zaměstnavatele a jejich implementaci, nastavení práce z domova, dopady do kolektivního vyjednávání a další okruhy. V rámci semináře probereme také možné dopady do oblasti BOZP, zejména případné limity ze strany zaměstnavatele při realizaci různých opatření zaměřených na zamezení rizika šíření COVID-19. Seminář je určen personalistům, interním právníkům, manažerům a dalším osobám, které se zabývají pracovním právem a personalistikou.

Obsah semináře:

  1. Aktuální situace

 

V úvodu probereme aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 a aktuálně účinná omezení dopadající na zaměstnavatele. Probereme také stručně aktuálně účinné programy státní podpory se zaměřením na podmínky čerpání podpory z programu Antivirus.

 

  1. Podmínky pracovních poměrů, odměňování

 

V této části bude rozebráno nastavení podmínek pracovních poměrů a dohod pro větší flexibilitu zaměstnavatele. Zejména bude probráno sjednávání doby určité, zkušební doby a ukončování pracovních poměrů pro nadbytečnost. Podíváme se také na nastavení odměňování zaměstnanců v mzdové oblasti, zejména na rozlišení nárokových a nenárokových složek mzdy a jejich správné definování.

 

  1. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a jejich implementace

 

V této části probereme, jaké překážky v práci na straně zaměstnavatele zákoník práce rozeznává, jaké jsou jejich podmínky a co je nutné pro jejich zavedení. Zaměříme se pak zejména na otázky částečné nezaměstnanosti.

 

  1. Práce z domova

 

V této části probereme, jaké jsou podmínky a povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů pro práci z domova, jakým způsobem lze výkon práce z domova se zaměstnancem sjednat a na jaká ujednání v této souvislosti nezapomenout.

 

  1. Elektronická komunikace a smlouvy

 

V této části se stručně podíváme, jaké jsou možnosti zaměstnavatelů pro elektronizaci pracovněprávní dokumentace a uzavírání smluv na dálku, případně jiná omezení související s elektronickou komunikací se zaměstnanci.

 

  1. Dopady do BOZP

 

V poslední části si probereme možnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Projdeme tak zejména aktuální doporučení v této oblasti, dále pak také možnosti, jaké má zaměstnavatel při zavádění opatření v BOZP a limity, které vyplývají z právních předpisů.

 

  1. Ostatní otázky a diskuse

 

V závěru pak projdeme některé zbylé otázky, například dopady do kolektivního vyjednávání. Bude také poskytnut dostatečný prostor na diskusi a řešení otázek účastníků k jednotlivým probraným bodům.

 

Časový harmonogram:

8.30 - 9.00 - registrace účastníků

9.00 - 11.00 - přednáška (1. část)

11.00 - 11.15 - přestávka s občerstvením

11.15 - 13.00 - přednáška (2. část + diskuze)

 

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.9.2020

9:00 - 13:00

Praha nebo on-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.