On-line seminář

Použití automobilu z pohledu DPH

Ing. Jana Kolářová

Použití vozidel částečně pro ekonomickou činnost a částečně pro soukromou činnost vyvolává řadu dopadů v oblasti DPH.

Nutná je korekce odpočtu u samotného vozidla, související údržby a samostatnou otázkou je i DPH u pohonných hmot. Řešení se může lišit podle toho, zda jde o vozidlo v obchodním majetku nebo najaté.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.9.2021

10:00 - 11:30

On-line

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.