Seminář

Nástup inteligentních tachografů a technické silniční kontroly vozidel

Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář

Na semináři se seznámíte s povinnostmi dopravce a řidiče s kontrolami těchto povinností ze strany kontrolních orgánů. Ujasníte si povinnosti a práva vztahující se k technickým kontrolám a režimu řidičů, a to včetně změny legislativy od října roku 2018.

Seminář je určen pro

majitele dopravních firem, vedoucí provozu autodopravy a řidiče – profesionály.

Cíl semináře

seznámení posluchačů se stávajícími a novými povinnostmi ve vztahu k silničním technickým kontrolám a dodržování režimu řidičů. Jedná se zejména o kontrolu:

 • technického stavu vozidel,
 • dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku. 

Účastníci se seznámí s praktickými poznatky ze silničních kontrol. Dozví se, jaké jsou časté nedostatky a jak jim předcházet.   

Obsah semináře

Technické silniční kontroly vozidel - změny  v nákladní dopravě od října roku 2018

 • Jak probíhají silniční kontroly po novele silničních zákonů č. 361/2000 Sb., č. 56/2001 Sb. a č. 13/1997 Sb., která je účinná od 1. října 2018!
 • Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích podle vyhlášky o schvalování technické způsobilosti po novele č. 206/2018, jež platí od 1. října 2018!
 • Technické silniční kontroly podle vyhlášky o technických silničních kontrolách po novele č. 207/2018 Sb.
 • Novinka! Vyhláška č. 208/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 • Novinka! Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.
 • Předmět a způsob kontroly. Sankce za porušení předpisů.

Dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku

 • Výklad evropských předpisů upravujících režim řidiče – nařízení (ES) č. 561/2006, (EHS) č. 3821/85 a (EU) č. 165/2014.
 • Výklad tuzemských předpisů upravujících pracovní dobu řidiče – nařízení vlády č. 168/2002 Sb., nařízení vlády č. 522/2006 Sb. a vyhláška č. 478/2000 Sb.
 • Předmět a způsob kontroly. Sankce za porušení předpisů.

Lektor

Ing. Jiří Novotný

Na různých funkcích v oboru silniční dopravy pracuje nepřetržitě od roku 1973. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, veřejné výzkumné organizace. Podílel se například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Karel Kovář

se v oblasti dopravy pohybuje více než 30 let a od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti. Zaměřuje se na legislativu v oblasti dopravy i na provádění výuky všech typů řidičských oprávnění. 

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.10.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

Povinnosti dopravce, povinnosti řidiče školení, technické kontroly, režimy řidičů školení, novela zákona 56/2001 Sb, sankce za porušení předpisů, předpisy pro silniční kontroly - 361/2000 Sb. a 82/2012 Sb., technický stav vozidel školení atp.