On-line seminář

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady

dle nových odpadových zákonů

Ing. Petr Šulc

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady dle zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o obalech, spolupráce s původci odpadů, spolupráce s kolektivními systémy, spolupráce s AOS, vedení evidencí, roční hlášení, plnění cílů v tříděném sběru odpadů, nový rozsah hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence – údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Komu je on-line seminář určen:

starostům obcí, referentům odboru životního prostředí

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.6.2021

9:30 - 14:00

On-line

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.