Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

AKCE: Sleva Last Minute ve výši 15 %!

Ing. Lukáš Kůs, Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., Ing. Petr Šulc, Ing. Petr Havelka, Mgr. Martin Marko, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, MUDr. Marie Adámková, Ing. Veronika Hladová

Konference věnovaná všem podnikovým ekologům se zaměří na problematiku odpadů, nakládání s chemickými látkami, směsmi, ochranou vod a novou legislativou v roce 2017.

30.11.2016

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Odpady a životní prostředí z pohledu podniků, materiálové toky odpadů, hlášení odpadů do ISPOP, nakládání s chemickými látkami a směsmi (CLP, REACH, 258/2000), prevence havárií, ochrana vod a ovzduší v souvislosti s novou legislativou v roce 2017.

Konference je určena pro

  • podnikové ekology
  • pracovníky odpovědné za ISO 14001 (management péče o životní prostředí)

Program

9:00 – 9:05

Zahájení
Ing. Bohumil Beneš

9:05 – 9:40

Legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství
Mgr. et Mgr. Štěpán JaklMinisterstvo životního prostředí 

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR – aktuální a připravované zákony a prováděcí předpisy; vybrané oblasti hlavního zájmu zákona o odpadech – poplatky za skládkování, mobilní zařízení; komunální odpad v ČR a v Evropě.

9:40 – 10:10

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií
MUDr. Marie AdámkováMinisterstvo životního prostředí

Aktuální změny v oblasti chemických látek a směsí, prevence závažných havárií a biocidů. Nové metodiky pro uplatnění právní úpravy v praxi. Připravované metodiky v oblasti prevence závažných havárií a krizového řízení. Snižování rizika katastrof antropogenního a přírodního původu (kombinovaná rizika).

10:10 – 10:15

Představení hlavního partnera konference: HAPPY END CZ, a.s.
Filip Zajac, HAPPY END CZ, a.s.

10:15 – 10:30

-Přestávka na kávu-

10:30 – 11:05

Odpadové toky v průmyslu, oběhové hospodářství, chystaná legislativa pro rok 2017
Ing. Petr HavelkaČeská asociace odpadového hospodářství

Vhodné nastavení budoucího systému odpadového/oběhového hospodářství v ČR ve vztahu k chystané legislativě. Možné dopady nové legislativy na sektor průmyslu a vybrané odpadové toky. Pozitivní hodnoty tržního a konkurenčního nastavení – efektivní oběhové hospodářství v otevřeném tržním systému může být výhodnou pro všechny zúčastněné.

11:05 – 11:35

Změny zákonných  povinností pro  rok 2017, oběhové  hospodářství  - nezbytné  předpoklady
Ing. Petr ŠulcSvaz průmyslu druhotných surovin ČR

Značení, evidence a ohlašování odpadů; oznámení o přepravě nebezpečných odpadů; možnosti předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství; výrobky s povinností zpětného odběru a odděleného sběru…

11:35 – 11:50

Diskuse s přednášejícími s dopoledního bloku

11:50 – 13:10

-Oběd-

13:10 – 14:00

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.SUEZ Využití zdrojů a.s.

Zákonné požadavky v ochraně životního prostředí jsou jedním ze základních hybatelů. Jaká jsou další očekávání podniků v oblasti odpadového hospodářství? Jak se změní role „odpadářů“ v oběhovém hospodářství?

14:00 – 14:20

Likvidace acetylenových lahví, oběhové hospodářství v praxi
Ing. Klára Ptáčková, Linde Vítkovice a.s.

Případová studie

14:20 – 14:35

-Přestávka na kávu-

14:35 – 15:00

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství
Ing. Lukáš KůsČeská inspekce životního prostředí

Informace o kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství včetně výsledků za poslední období, aktuální problémy v této oblasti a s tím související ustanovení právních předpisů.

15:00 – 15:25

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek
Mgr. Martin MarkoČeská inspekce životního prostředí

Informace o kontrolní činnosti v oblasti chemických látek, kontrolní projekty, které v této oblasti Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikla + témata kontrolních projektů plánovaných na další roky. Celkové výsledky kontrolní činnosti v oblasti chemických látek (chemický zákon, REACH, CLP, detergenty). Nejčastější pochybení a sankce za porušení předpisů.

15:25 – 16:00

Diskuse, závěr


Moderoval

Ing. Bohumil Beneš

Lektoři

Ing. Lukáš Kůs

vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP. V letech 2005 – 2011 pracoval jako inspektor oddělení odpadového hospodářství na oblastním inspektorátu Praha.

Více informací a další semináře lektora

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

má za sebou více než 25 let praxe v odpadovém hospodářství v ČR i zahraničí, v současné době je generálním ředitelem SUEZ v ČR. S oblibou tvrdí, že „slovo odpady mizí z našeho slovníku, aby bylo nahrazeno výrazem zdroje“ - ostatně SUEZ nazval svou aktuální kampaň „revolucí zdrojů“ („resource revolution“).

Mimo jiného je členem správní rady EMPRESS,…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Havelka

vystudoval obor odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Vitus Bering University v Dánsku. Poté nastoupil na místo inspektora na ČIŽP. Na ČIŽP, kde působil celkem 8 let, následně vykonával pozici ředitele odboru odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP a také náměstka ústředního ředitele. Po výběrovém řízení se v roce 2012 stal…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Martin Marko

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

AKCE: Sleva Last Minute ve výši 15 %

Cena konference po slevě:  

2 967 Kč + 21 % DPH

(původní cena: 3 490 Kč + 21% DPH)

Termín a místo konání

30.11.2016

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři