Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 AKCE: Sleva Last Minute ve výši 15 %!

Odpady a životní prostředí z pohledu podniků, materiálové toky odpadů, hlášení odpadů do ISPOP, nakládání s chemickými látkami a směsmi (CLP, REACH, 258/2000), prevence havárií, ochrana vod a ovzduší v souvislosti s novou legislativou v roce 2017.

Konference je určena pro

  • podnikové ekology
  • pracovníky odpovědné za ISO 14001 (management péče o životní prostředí)

Program

9:00 – 9:05

Zahájení
Ing. Bohumil Beneš

9:05 – 9:40

Legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství
Mgr. et Mgr. Štěpán JaklMinisterstvo životního prostředí 

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR – aktuální a připravované zákony a prováděcí předpisy; vybrané oblasti hlavního zájmu zákona o odpadech – poplatky za skládkování, mobilní zařízení; komunální odpad v ČR a v Evropě.

9:40 – 10:10

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií
MUDr. Marie AdámkováMinisterstvo životního prostředí

Aktuální změny v oblasti chemických látek a směsí, prevence závažných havárií a biocidů. Nové metodiky pro uplatnění právní úpravy v praxi. Připravované metodiky v oblasti prevence závažných havárií a krizového řízení. Snižování rizika katastrof antropogenního a přírodního původu (kombinovaná rizika).

10:10 – 10:15

Představení hlavního partnera konference: HAPPY END CZ, a.s.
Filip Zajac, HAPPY END CZ, a.s.

10:15 – 10:30

-Přestávka na kávu-

10:30 – 11:05

Odpadové toky v průmyslu, oběhové hospodářství, chystaná legislativa pro rok 2017
Ing. Petr HavelkaČeská asociace odpadového hospodářství

Vhodné nastavení budoucího systému odpadového/oběhového hospodářství v ČR ve vztahu k chystané legislativě. Možné dopady nové legislativy na sektor průmyslu a vybrané odpadové toky. Pozitivní hodnoty tržního a konkurenčního nastavení – efektivní oběhové hospodářství v otevřeném tržním systému může být výhodnou pro všechny zúčastněné.

11:05 – 11:35

Změny zákonných  povinností pro  rok 2017, oběhové  hospodářství  - nezbytné  předpoklady
Ing. Petr ŠulcSvaz průmyslu druhotných surovin ČR

Značení, evidence a ohlašování odpadů; oznámení o přepravě nebezpečných odpadů; možnosti předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství; výrobky s povinností zpětného odběru a odděleného sběru…

11:35 – 11:50

Diskuse s přednášejícími s dopoledního bloku

11:50 – 13:10

-Oběd-

13:10 – 14:00

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.SUEZ Využití zdrojů a.s.

Zákonné požadavky v ochraně životního prostředí jsou jedním ze základních hybatelů. Jaká jsou další očekávání podniků v oblasti odpadového hospodářství? Jak se změní role „odpadářů“ v oběhovém hospodářství?

14:00 – 14:20

Likvidace acetylenových lahví, oběhové hospodářství v praxi
Ing. Klára Ptáčková, Linde Vítkovice a.s.

Případová studie

14:20 – 14:35

-Přestávka na kávu-

14:35 – 15:00

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství
Ing. Lukáš KůsČeská inspekce životního prostředí

Informace o kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství včetně výsledků za poslední období, aktuální problémy v této oblasti a s tím související ustanovení právních předpisů.

15:00 – 15:25

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek
Mgr. Martin MarkoČeská inspekce životního prostředí

Informace o kontrolní činnosti v oblasti chemických látek, kontrolní projekty, které v této oblasti Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikla + témata kontrolních projektů plánovaných na další roky. Celkové výsledky kontrolní činnosti v oblasti chemických látek (chemický zákon, REACH, CLP, detergenty). Nejčastější pochybení a sankce za porušení předpisů.

15:25 – 16:00

Diskuse, závěr


Moderoval

Ing. Bohumil Beneš

Přednášející

vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP. V letech 2005 – 2011 pracoval jako inspektor oddělení odpadového hospodářství na oblastním inspektorátu Praha.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., lektor BOZP, Ekologie

má za sebou více než 25 let praxe v odpadovém hospodářství v ČR i zahraničí, v současné době je generálním ředitelem SUEZ v ČR. S oblibou tvrdí, že „slovo odpady mizí z našeho slovníku, aby bylo nahrazeno výrazem zdroje“ - ostatně SUEZ nazval svou aktuální kampaň „revolucí zdrojů“ („resource revolution“).

Mimo jiného je členem správní rady EMPRESS,

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního

vystudoval obor odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Vitus Bering University v Dánsku. Poté nastoupil na místo inspektora na ČIŽP. Na ČIŽP, kde působil celkem 8 let, následně vykonával pozici ředitele odboru odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP a také náměstka ústředního ředitele. Po výběrovém řízení se v roce 2012 stal

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.

vrchní ministerský rada, MŽP.

vedoucí ekonom Linde Vítkovice

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
30.11.20169:00 - 16:00Praha
Freyova 27
2967 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení