Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 AKCE: Sleva Last Minute ve výši 15 %!

Odpady a životní prostředí z pohledu podniků, materiálové toky odpadů, hlášení odpadů do ISPOP, nakládání s chemickými látkami a směsmi (CLP, REACH, 258/2000), prevence havárií, ochrana vod a ovzduší v souvislosti s novou legislativou v roce 2017.

Konference je určena pro

  • podnikové ekology
  • pracovníky odpovědné za ISO 14001 (management péče o životní prostředí)

Program

9:00 – 9:05

Zahájení
Ing. Bohumil Beneš

9:05 – 9:40

Legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství
Mgr. et Mgr. Štěpán JaklMinisterstvo životního prostředí 

Stav a plány odpadového hospodářství v ČR – aktuální a připravované zákony a prováděcí předpisy; vybrané oblasti hlavního zájmu zákona o odpadech – poplatky za skládkování, mobilní zařízení; komunální odpad v ČR a v Evropě.

9:40 – 10:10

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií
MUDr. Marie AdámkováMinisterstvo životního prostředí

Aktuální změny v oblasti chemických látek a směsí, prevence závažných havárií a biocidů. Nové metodiky pro uplatnění právní úpravy v praxi. Připravované metodiky v oblasti prevence závažných havárií a krizového řízení. Snižování rizika katastrof antropogenního a přírodního původu (kombinovaná rizika).

10:10 – 10:15

Představení hlavního partnera konference: HAPPY END CZ, a.s.
Filip Zajac, HAPPY END CZ, a.s.

10:15 – 10:30

-Přestávka na kávu-

10:30 – 11:05

Odpadové toky v průmyslu, oběhové hospodářství, chystaná legislativa pro rok 2017
Ing. Petr HavelkaČeská asociace odpadového hospodářství

Vhodné nastavení budoucího systému odpadového/oběhového hospodářství v ČR ve vztahu k chystané legislativě. Možné dopady nové legislativy na sektor průmyslu a vybrané odpadové toky. Pozitivní hodnoty tržního a konkurenčního nastavení – efektivní oběhové hospodářství v otevřeném tržním systému může být výhodnou pro všechny zúčastněné.

11:05 – 11:35

Změny zákonných  povinností pro  rok 2017, oběhové  hospodářství  - nezbytné  předpoklady
Ing. Petr ŠulcSvaz průmyslu druhotných surovin ČR

Značení, evidence a ohlašování odpadů; oznámení o přepravě nebezpečných odpadů; možnosti předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství; výrobky s povinností zpětného odběru a odděleného sběru…

11:35 – 11:50

Diskuse s přednášejícími s dopoledního bloku

11:50 – 13:10

-Oběd-

13:10 – 14:00

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.SUEZ Využití zdrojů a.s.

Zákonné požadavky v ochraně životního prostředí jsou jedním ze základních hybatelů. Jaká jsou další očekávání podniků v oblasti odpadového hospodářství? Jak se změní role „odpadářů“ v oběhovém hospodářství?

14:00 – 14:20

Likvidace acetylenových lahví, oběhové hospodářství v praxi
Ing. Klára Ptáčková, Linde Vítkovice a.s.

Případová studie

14:20 – 14:35

-Přestávka na kávu-

14:35 – 15:00

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství
Ing. Lukáš KůsČeská inspekce životního prostředí

Informace o kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství včetně výsledků za poslední období, aktuální problémy v této oblasti a s tím související ustanovení právních předpisů.

15:00 – 15:25

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek
Mgr. Martin MarkoČeská inspekce životního prostředí

Informace o kontrolní činnosti v oblasti chemických látek, kontrolní projekty, které v této oblasti Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikla + témata kontrolních projektů plánovaných na další roky. Celkové výsledky kontrolní činnosti v oblasti chemických látek (chemický zákon, REACH, CLP, detergenty). Nejčastější pochybení a sankce za porušení předpisů.

15:25 – 16:00

Diskuse, závěr


Moderoval

Ing. Bohumil Beneš

Přednášející

vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP. V letech 2005 – 2011 pracoval jako inspektor oddělení odpadového hospodářství na oblastním inspektorátu Praha.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., lektor BOZP, Ekologie

má za sebou více než 25 let praxe v odpadovém hospodářství v ČR i zahraničí, v současné době je generálním ředitelem SUEZ v ČR. S oblibou tvrdí, že „slovo odpady mizí z našeho slovníku, aby bylo nahrazeno výrazem zdroje“ - ostatně SUEZ nazval svou aktuální kampaň „revolucí zdrojů“ („resource revolution“).

Mimo jiného je členem správní rady EMPRESS,

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního

vystudoval obor odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Vitus Bering University v Dánsku. Poté nastoupil na místo inspektora na ČIŽP. Na ČIŽP, kde působil celkem 8 let, následně vykonával pozici ředitele odboru odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP a také náměstka ústředního ředitele. Po výběrovém řízení se v roce 2012 stal

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.

vrchní ministerský rada, MŽP.

vedoucí ekonom Linde Vítkovice

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
30.11.20169:00 - 16:00Praha
Freyova 27
2967 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz