skenvi19

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

First Minute sleva 15 %! Akce platí do 30.6.2019

Ing. Jaromír Manhart, Ing. Václav Kuncl, Bc. Jiří Tichý, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím, Zbyněk Moravec, Ing. Zbyněk Krayzel

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Artemis

3790 Kč

3222

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Již čtvrtý ročník konference zaměřený na aktuální problémy podnikových ekologů!

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2020.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle oblastí životního prostředí. V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Určeno

  • podnikovým ekologům,
  • odborníkům na odpadové hospodářství,
  • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
  • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Zde můžete sledovat postup prací na programu letošní konference.

Zahájení konference

9:00 - 9:05

Zahájení konference

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi Ing. Jaromír Manhart Bc. Jiří Tichý Ing. Václav Kuncl

9:05 - 10:45

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

Ing. Jaromír Manhart, Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav Kuncl


Nové odpadové zákony z pohledu podnikové ekologie

Ing. Jaromír Manhart - MŽP

Obal nebo odpad? Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství

Bc. Jiří Tichý - Inisoft consulting s.r.o.

Možnosti využití odpadu jako vedlejších produktů

Ing. Václav Kuncl - Inisoft consulting s.r.o.

Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností

Přestávka na kávu

10:45 - 11:00

Přestávka na kávu

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky Ing. Oldřich Petira, CSc. Zbyněk Moravec Ing. Radka Vokurková Ing. Lenka Lišková RNDr. Oldřich Jarolím

11:00 - 12:50

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

Ing. Oldřich Petira, CSc., Zbyněk Moravec, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím

Souhrn změn legislativy CHLaS a nové povinnosti v roce 2020

Ing. Oldřich Petira, CSc.

CHLaS z pohledu BOZP - novela zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zbyněk Moravec

Hlavní změny v § 44a a 44b novely zákona č. 258/ 2000 Sb. - označování nebezpečných vlastností podle CLP, vypracování a předkládání tzv. „pravidel“ pro vybrané skupiny nebezpečných vlastností

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře a jejich využití ve firemní praxi

Ing. Radka Vokurková

SVHC látky

Ing. Lenka Lišková

SVHC látky (Látky vzbuzující velmi velké obavy)
   - definice SVHC látek a postup jejich zařazování
   - povinnosti vztahující se k použití SVHC látek v dodavatelském řetězci
   - SVHC látky ve vztahu k odpadům
Nařízení REACH a zpětně získané látky z odpadů

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek - nejčastější chyby a provinění (BL, ES, biocidy)

RNDr. Oldřich Jarolím

Oběd

12:50 - 13:50

Oběd

3. panel - Vodohospodářství v podniku Ing. Václav Kuncl

13:50 - 14:50

3. panel - Vodohospodářství v podniku

Ing. Václav Kuncl


Nakládání s vodami v roce 2020 – novela vodního zákona v praxi

Přestávka na kávu

14:50 - 15:05

Přestávka na kávu

4. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa Ing. Zbyněk Krayzel

15:05 - 16:00

4. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

Ing. Zbyněk Krayzel


Ovzduší v roce 2020: novely předpisů, povinnosti firem, hlášení do ISPOP  a poplatky

Zahájení konference

9:00 - 9:05

Zahájení konference

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi Ing. Jaromír Manhart Bc. Jiří Tichý Ing. Václav Kuncl

9:05 - 10:45

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

Ing. Jaromír Manhart, Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav Kuncl


Nové odpadové zákony z pohledu podnikové ekologie

Ing. Jaromír Manhart - MŽP

Obal nebo odpad? Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství

Bc. Jiří Tichý - Inisoft consulting s.r.o.

Možnosti využití odpadu jako vedlejších produktů

Ing. Václav Kuncl - Inisoft consulting s.r.o.

Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností

Přestávka na kávu

10:45 - 11:00

Přestávka na kávu

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky Ing. Oldřich Petira, CSc. Zbyněk Moravec Ing. Radka Vokurková Ing. Lenka Lišková RNDr. Oldřich Jarolím

11:00 - 12:50

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

Ing. Oldřich Petira, CSc., Zbyněk Moravec, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím

Souhrn změn legislativy CHLaS a nové povinnosti v roce 2020

Ing. Oldřich Petira, CSc.

CHLaS z pohledu BOZP - novela zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zbyněk Moravec

Hlavní změny v § 44a a 44b novely zákona č. 258/ 2000 Sb. - označování nebezpečných vlastností podle CLP, vypracování a předkládání tzv. „pravidel“ pro vybrané skupiny nebezpečných vlastností

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře a jejich využití ve firemní praxi

Ing. Radka Vokurková

SVHC látky

Ing. Lenka Lišková

SVHC látky (Látky vzbuzující velmi velké obavy)
   - definice SVHC látek a postup jejich zařazování
   - povinnosti vztahující se k použití SVHC látek v dodavatelském řetězci
   - SVHC látky ve vztahu k odpadům
Nařízení REACH a zpětně získané látky z odpadů

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek - nejčastější chyby a provinění (BL, ES, biocidy)

RNDr. Oldřich Jarolím

Oběd

12:50 - 13:50

Oběd

3. panel - Vodohospodářství v podniku Ing. Václav Kuncl

13:50 - 14:50

3. panel - Vodohospodářství v podniku

Ing. Václav Kuncl


Nakládání s vodami v roce 2020 – novela vodního zákona v praxi

Přestávka na kávu

14:50 - 15:05

Přestávka na kávu

4. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa Ing. Zbyněk Krayzel

15:05 - 16:00

4. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

Ing. Zbyněk Krayzel


Ovzduší v roce 2020: novely předpisů, povinnosti firem, hlášení do ISPOP  a poplatky

Lektoři

Ing. Jaromír Manhart

ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

Více informací a další semináře lektora

Ing. Václav Kuncl

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC…

Více informací a další semináře lektora

Bc. Jiří Tichý

absolvent Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií – Technické univerzity v Liberci v oblasti Informatiky a logistiky. V současnosti pracuje jako poradce ve firmě Inisoft consulting s.r.o. v oblastech nakládání s odpady a v ochraně ovzduší s přesahem k CHLaS, PZH a IRZ, a specialista na problematiku nakládání s obaly. Zajišťuje služby externího ekologa či realizaci provozních řádů zařízení. Ve společnosti Inisoft prošel také oddělením Technické podpory, a tak skvěle kombinuje legislativu životního prostředí s informačními technologiemi.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Člen Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Oldřich Jarolím

osmý rok se věnuje problematice chemických látek na ředitelství České inspekce životního prostředí (zejména nařízením REACH). Zabývá se především metodickým vedením inspektorů a zastupuje ČR ve Fóru Evropské agentury pro chemické látky.

Více informací a další semináře lektora

Zbyněk Moravec

lektor, specialista BOZP na Centru BOZP při ČMKOS. Člen Rady vlády pro BOZP, člen komisí pro nemoci zpovolání a expoziční limity chemických látek. Předseda zkušební komise OZO vprevenci rizik.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Zbyněk Krayzel

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Artemis

3790 Kč

3222

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Předchozí ročníky

III.  ročník (20.11.2018)    

II. ročník (20.11.2017)      

I. ročník (30.11.2016)