skenvi21

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022

Neztraťte se v novinkách vedení průběžné evidence ani v novém systému ohlašování ISPOP2!

Již 6. ročník konference vám pomůže vstřebat všechny nové legislativní povinnosti a vyhnout se postihu ČIŽP! Pozvali jsme nejzkušenější odborníky z praxe a ti do puntíku rozeberou nové povinnosti, které na vás čekají v roce 2022 ve všech odvětvích podnikové ekologie.

23.11.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

23.11.2021

9:00 - 16:30

On-line

YouTube stream

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

                             

Zahájení konference

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

1. panel - Odpady a obaly v podnikové praxi

1. panel - Odpady a obaly v podnikové praxi

Ing. Petr Šulc, Ing. Tadeáš Narovec, DiS., Bc. Jiří Tichý

Ing. Petr Šulc

Povinnosti původců odpadu v roce 2022 vyplývající z přechodných ustanovení vyhlášky o PNO a nového odpadového zákona

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Nebezpečné odpady vs. ADR - NE každý nebezpečný odpad je nebezpečný pro přepravu

Ing. Tadeáš Narovec, DiS. - nezávislý bezpečnostní poradce ADR

 • Klasifikace nebezpečných věcí vs. klasifikace nebezpečných odpadů
 • Povinnosti hlavních účastníků dle ADR
 • Možnosti přepravy - kusová, cisternová, ve volně loženém stavu; přeprava s částečným vynětím z platnosti ("podlimit")
 • Značení dopravních jednotek oranžovými tabulkami a bezpečnostními značkami
 • Přeprava výbušnin 1.4S
 • Přeprava poškozených Li-ion baterií na recyklaci / likvidaci
Bc. Jiří Tichý

Obaly v podnikové praxi

Bc. Jiří Tichý - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Změny v kategorizaci jednotlivých obalů – zkušenosti z praxe
 • Jak správně nastavit systém evidence obalů pro tvorbu výkazů – metodika vs. praxe
2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Výstupy ze zpracování odpadů z pohledu chemických předpisů

Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce

 • Postupy materiálového využití odpadů z pohledu základní chemické legislativy (především nařízení REACH a CLP)
 • Základní požadavky stanovené obecnými chemickými předpisy, které musí být plněny při uvádění látek a směsí získávaných z odpadů na trh
 • Úlevy, z obecně platných požadavků, které lze za určitých podmínek uplatnit vůči látkám a směsím získávaným z odpadů
 • Potenciální problémy, které mohou ztěžovat plnění některých povinností při uvádění zpětně získaných látek a směsí na trh
Ing. Radka Vokurková

Aktuální stav SCIP databáze

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

 • Povinnosti při uvádění předmětů s obsahem SVHC látky na trh
 • Seznámení s aktuálním stavem přístupu do SCIP databáze
 • Zdroje dat a možnosti zjednodušení při oznamování předmětů
 • Jak používat SCIP number
Ing. Lenka Lišková

Povinnosti při používání povolené SVHC látky

Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

 • Základní informace o SVHC látkách a procesu povolení v dodavatelském řetězci
 • Jak postupovat po obdržení čísla povolení
 • Postup oznámení povoleného použití na ECHA
 • Další povinnosti vyplývající z povoleného použití SVHC látky
  3. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

  3. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

  Ing. Václav Kuncl, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., Ing. Cyril Klepek

  Ing. Václav Kuncl

  Cirkulární ekonomika – od snů k praxi

  Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

  • „Cirkulární“ z pohledu povinností původců odpadů
  • Význam cirkulárního hospodářství
  • Jakou vazbu má na tzv. druhotné suroviny
  • Co se musí stát, aby stát přestal stát na místě a naplnil se předpoklad pro jejich využívání
   • Jaké jsou návaznosti na požadavky legislativy, provázanosti ministerstev
  • Co musí zpracovatel dostat za nástroj, aby mohl „cirkulovat“
   • Normy
   • Studie, hodnocení
   • Povolení pro zpracování odpadů do výrobků
   • Praktické příklady, např. rPET, PP
  Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

  Cirkulární firma podle ISO norem

  Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D. - SUEZ CZ a.s.

  Ing. Cyril Klepek

  Top trendy praxe v oblasti Cirkulární ekonomiky

  Ing. Cyril Klepek - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

  • Aktuální evropské trendy
  • Technologické nástroje pro moderní podnikové ekology
  • Top příklady z 300+ cirkulárních odpadových skenů
  4. panel - Vodohospodářství v podniku

  4. panel - Vodohospodářství v podniku

  Mgr. Kateřina Holendová, Ing. Václav Kuncl

  Mgr. Kateřina Holendová

  Novela vodního zákona a její dopady do podnikové praxe

  Mgr. Kateřina Holendová - specialista na vodní právo (Povodí Vltavy, státní podnik)

  • Nakládání s vodami – základní povinnosti
  • Vypuštění odpadních vod  - změny
  • Měření množství vody, se kterou se nakládá – změny
  • Vodní díla a technickobezpečnostní dohled
  • Zvládání sucha a stavu nedostatku vody
  Ing. Václav Kuncl

  Povinnosti ekologů a jejich zapojení do zákona o vodách

  Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

  • Orientace v základních povinnostech podle zákona
  • Pohled na povinnosti podle vodního zákona (§ 8 zákona o vodách)
   • Druhy odebíraných vod (způsoby vypouštění vod, používání dešťových vod)
   • Správa rybníka
   • Provádění sanací podzemních vod
   • Čerpání spodních vod
  • Provoz ČOV – povinnosti a praxe
  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

  Ing. Zbyněk Krayzel

  Jsem vyjmenovaným zdrojem znečištění? Jaké mám povinnosti?

  Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší 

  • Případové studie z praxe
  Ing. Pavel Machálek

  Nový ohlašovací systém ISPOP a změny přo ohlašování souhrnné provozní evidence

  Ing. Pavel Machálek - vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ

  Lektoři

  !ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

  Termín a místo konání

  23.11.2021

  9:00 - 16:30

  Praha

  Adresa bude upřesněna

  Přihlásit Připomenout

  3990

  23.11.2021

  9:00 - 16:30

  On-line

  YouTube stream

  Přihlásit Připomenout

  3990

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Partneři

  Nabídka partnerství ke stažení ZDE.  Mediální partneři:  Předchozí ročníky

  V. ročník 24.11.2020
  IV. ročník 19.11.2019
  III.  ročník 20.11.2018
  II. ročník 20.11.2017
  I. ročník 30.11.2016