skenvi21

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022

Neztraťte se v novinkách vedení průběžné evidence ani v novém systému ohlašování ISPOP2!

Ing. Václav Kuncl, Bc. Jiří Tichý, Ing. Petr Šulc, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Již 6. ročník konference vám pomůže vstřebat všechny nové legislativní povinnosti a vyhnout se postihu ČIŽP! Pozvali jsme nejzkušenější odborníky z praxe a ti do puntíku rozeberou nové povinnosti, které na vás čekají v roce 2022 ve všech odvětvích podnikové ekologie.

23.11.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

23.11.2021

9:00 - 16:30

On-line

YouTube stream

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Moderátor a odborný garant konference Ing. Tomáš Lank.

Připravovaná témata:

Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi:

 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady v praxi - nové povinnosti pro původce vyplývající z přechodných ustanovení
 • Nebezpečné odpady vs. ADR -  NE každý nebezpečný odpad je nebezpečný pro přepravu

Obaly v podnikové praxi

 • Proč se zavádí nové výkazy o produkci obalů?
 • Změny v kategorizaci jednotlivých obalů – zkušenosti z praxe

Cirkulární ekonomika:

 • Cirkulární ekonomika – od snů k praxi
 • Cirkulární firma podle ISO norem

Chemické látky:

 • Výstupy ze zpracování odpadů z pohledu chem. předpisů
 • Aktuální stav SCIP databáze
  • Povinnosti při uvádění předmětů s obsahem SVHC látky na trh
  • Seznámení s aktuálním stavem přístupu do SCIP databáze
  • Zdroje dat a možnosti zjednodušení při oznamování předmětů
  • Jak používat SCIP number
 • Povinnosti při používání povolené SVHC látky
  • Základní informace o SVHC látkách a procesu povolení v dodavatelském řetězci
  • Jak postupovat po obdržení čísla povolení
  • Postup oznámení povoleného použití na ECHA
  • Další povinnosti vyplývající z povoleného použití SVHC látky

Vodohospodářství

 • Novela vodního zákona a její dopady do podnikové praxe
 • Povinnosti původců a jejich zapojení do zákona o vodách

Ochrana ovzduší

 • Jste vyjmenovaným zdrojem znečištění? Jaké máte povinnosti?
  • Případové studie z praxe
 • Nový ohlašovací systém ISPOP

 

Lektoři

Ing. Václav Kuncl

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC…

Více informací a další semináře lektora

Bc. Jiří Tichý

absolvent Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií – Technické univerzity v Liberci v oblasti Informatiky a logistiky. V současnosti pracuje jako poradce ve firmě Inisoft consulting s.r.o. v oblastech nakládání s odpady a v ochraně ovzduší s přesahem k CHLaS, PZH a IRZ, a specialista na problematiku nakládání s obaly. Zajišťuje služby externího ekologa či realizaci provozních řádů zařízení. Ve společnosti Inisoft prošel také oddělením Technické podpory, a tak skvěle kombinuje legislativu životního prostředí s informačními technologiemi.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Ing. et Ing. Katarína Kajánková Ph.D. pracuje jako poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ a.s., je prezidentkou Aliance pro ženy v oběhovém hospodářství a externě působí na FŽP UJEP Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje problematice oběhového hospodářství, nakládání s potravinovými odpady a optimalizaci balení potravin s důrazem na…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Zbyněk Krayzel

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Machálek

Absolvent VŠCHT, obor technologie paliv a ochrany ovzduší. Od r. 1995 vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ. Zabývá se zpracováním emisních inventur, podílí se na přípravě legislativy v oblasti ohlašování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Publikační činnost, 20 let praxe lektora v oblasti ochrany ovzduší. 

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Člen Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

23.11.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

23.11.2021

9:00 - 16:30

On-line

YouTube stream

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Mediální partneři:Předchozí ročníky

V. ročník 24.11.2020
IV. ročník 19.11.2019
III.  ročník 20.11.2018
II. ročník 20.11.2017
I. ročník 30.11.2016