Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2023

Hledání úspor v podnikové ekologii ruku v ruce s legislativou

Jak se chovat ekologicky a zároveň neprodělat kalhoty? To je motto 7. ročníku konference, která by měla pomoci najít firmám ten správný směr v době strmého zdražování a zároveň tlaku na snižování ekologické stopy.

23.11.2022

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Probírat budeme samozřejmě nové legislativní povinnosti ve všech oborech podnikové ekologie, ale také transformaci odpadů na zdroje tak, aby to bylo nejen ekologické a v souladu s legislativou, ale také ekonomicky smysluplné.

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Připravovaná témata:

Panelová diskuse – Předcházení vzniku odpadů & Vedlejší produkt & Neodpad

 • 3 případové studie a následná debata
  • Předcházení vzniku odpadu - dřevěné palety a IBC kontejnery
  • Zemina v režimu vedlejšího produktu a výrobku
  • Předcházení SDO ve fázi přípravy projektu
 • Novinky v evidenci odpadů a hlášení od r. 2023
 • Povinnosti podnikového ekologa při nakládání s chemickými látkami – databáze CHLS, užití, označování
 • IPPC a nejlepší dostupné techniky
 • Novela vodního zákona a změny v hlášení od r. 2023
Zahájení konference

9:00 - 9:20

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank, Ing. Michal Kecl

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

Ing. Michal Kecl

Ekologie v podniku x ekonomika

Ing. Michal Kecl - EKO logistics, spol s.r.o.

 • Jak se chovat ekologicky a zároveň ekonomicky?
Odpady v podnikové ekologii

9:20 - 10:40

Odpady v podnikové ekologii

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, RNDr. Eva Horáková, Ing. Jaromír Manhart

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Aktuální novelizace vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - vrchní ministerský rada, MŽP

RNDr. Eva Horáková

Legislativní změny z pohledu původců odpadů, evidence a ohlašování 

RNDr. Eva Horáková – INISOFT Consulting s.r.o.

 • Aktuální povinnosti původců odpadů
 • Sklad odpadů u původce
 • Katalog činností a kódy nakládání z pohledu původce
 • Vedení průběžné evidence a ohlašování
Ing. Jaromír Manhart

Dotační programy OPŽP pro odpady v průmyslu v letech 2021 - 2027 

Ing. Jaromír Manhart - SFŽP

 • Plánované dotační aktivity Operačního programu Životní prostředí v období 2021 – 2027/2030 v oblasti Podpory přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • Harmonogram, základní podmínky předkládaných projektů a opatření pro Specifický cíl 1.5., tj. od předcházení vzniku odpadů až po materiálové či energetické využití ostatních, komunálních i nebezpečných odpadů v České republice
Přestávka na kávu

10:40 - 11:00

Přestávka na kávu

Panelová diskuse – Předcházení vzniku odpadů & vedlejší produkt & neodpad

11:00 - 12:40

Panelová diskuse – Předcházení vzniku odpadů & vedlejší produkt & neodpad

Ing. Jitka Lochovská, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ing. Petr Šulc, Ing. Martin Zemek, Ph.D., Mgr. Vojtěch Pilnáček

Ing. Jitka Lochovská

3 případové studie 

Ing. Jitka Lochovská - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Předcházení vzniku odpadu - dřevěné palety a IBC kontejnery
 • Zemina v režimu vedlejšího produktu a výrobku 
 • Předcházení SDO ve fázi přípravy projektu
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Řízená debata na témata z případových studií

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - vrchní ministerský rada, MŽP

Ing. Petr Šulc

  Ing. Petr Šulc - Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

Ing. Martin Zemek, Ph.D.

 Ing. Martin Zemek, Ph.D. - Vedoucí oddělení odpadového hospodářství, ČIŽP

Mgr. Vojtěch Pilnáček

 Mgr. Vojtěch Pilnáček - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Oběd

12:40 - 13:30

Oběd

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

13:30 - 14:50

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková

Ing. Lenka Lišková

Novinky nařízení REACH a CLP

Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

 • omezování a povolování pro výrobu, uvádění na trh, povolování
Ing. Radka Vokurková

Povinnosti podnikového ekologa při nakládání s chemickými látkami

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

 • Vedení databáze CHLS a jejich rizik
 • bezpečnostní listy a jejich aktuálnost
 • podmínky použití CHLS
 • označování originálních obalu, nádob na pracovišti
 • reporty a evidence v oblasti ekologie
Přestávka na kávu

14:50 - 15:10

Přestávka na kávu

Vodohospodářství

15:10 - 15:30

Vodohospodářství

Mgr. Kateřina Holendová

Mgr. Kateřina Holendová

Změny v hlášení podle novely vodního zákona od 1.1.2023

Mgr. Kateřina Holendová - specialista na vodní právo (Povodí Vltavy, státní podnik)

Životní prostředí

15:30 - 16:00

Životní prostředí

Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Michal Kulhavý

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Ing. Jan Slavík, Ph.D., vedoucí oddělení IPPC a IRZ (MŽP)

 • Návrh revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)
  • Uvedená směrnice je implementována primárně zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění a také částí zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Aktuálně projednávaná novela zavádí do stávajícího evropského právního rámce řadu nových požadavků, nicméně pro část provozovatelů rovněž přináší i určitá zjednodušení a úlevy - jaký dopad bude mít na průmysl?
Ing. Michal Kulhavý

Revize BREF dokumentů pro významná odvětví a obory českého průmyslu

Ing. Michal Kulhavý, odbor průmyslové ekologie MPO

 • Představení průběhu samotné revize BREF dokumentů na úrovní Evropských technických pracovních skupin a Technických pracovních skupin v rámci ČR,
 • Podání a shrnutí informací o aktuálně probíhajících revizí BREF dokumentů v rámci roku 2022.

Lektoři

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi22/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

23.11.2022

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

PartneřiPokud máte zájem stát se partnery, vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

Mediální partneři:Předchozí ročníky

VI. ročník 23.11.2021
V. ročník 24.11.2020
IV. ročník 19.11.2019
III.  ročník 20.11.2018
II. ročník 20.11.2017
I. ročník 30.11.2016