skenvi23

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024

ESG nemine žádnou firmu, buďte připraveni!

Ing. Tomáš Lank

ESG a snižování uhlíkové stopy jsou zaklínadla podnikové ekologie poslední doby. Proto tato témata nebudou chybět ani na letošním ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii. Věnovat se ale samozřejmě budeme i povinnostem vycházejícím z nové legislativy a probírat je budeme s největšími odborníky z praxe. Těšit se můžete opět i na zajímavou diskusi.

21.11.2023

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

21.11.2023

9:00 - 16:30

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Program

konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024

ESG

ESG

Ing. Michal Gregor, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.

Ing. Michal Gregor
ESG reporting

Ing. Michal Gregor - ENVI GROUP s.r.o.

 • Co znamená ESG a koho se v nejbližší době dotkne?
 • Zaměření na písmenko E a možnosti snížení jeho hodnoty
Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.
Výpočet uhlíkové stopy a nové trendy v jejím snižování

Ing. Katarína Kajánková, Ph.D. - Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

 • Uhlíková stopa odpadu
 • Environmentální účetnictví
Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
LCA – posuzování životního cyklu výrobků a jejich působení na životní prostředí

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D. - Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

 • Základy metody LCA
 • Jak posoudit a ovlivnit uhlíkovou stopu produktu
 • Environmentální prohlášení o produktu (EPD) - Co je EPD a k čemu slouží
Obaly v podnikové praxi

Obaly v podnikové praxi

Bc. Jiří Tichý, Jan Přikryl

Bc. Jiří Tichý
Správné nastavení toků obalů ve firmě jako základ pro snazší vykazování produkce obalů pro AOS EKO-KOM

Bc. Jiří Tichý - INISOFT Consulting s.r.o.

 • základní toky obalů se zbožím a surovinami
 • význam komunikace ekologa s oddělením obchodu, jakosti, logistiky, IT a fyzickou znalostí svého provozu
 • praktická ukázka rozklíčování toků obalů ve výrobní společnosti
 • správné nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně doložení evidenčních povinností a zpoplatňování obalů (předplacené/neplacené obaly)
Jan Přikryl
Největší úskalí výkaznictví

Jan Přikryl - EKO-KOM, a.s.

 • správné nastavení vstupních dat
 • přesné zařazení obalu
 • návaznost na littering (novinka roku 2023)
 • příklady z praxe
Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Václav Kuncl, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková

Ing. Václav Kuncl
Nastavení vstupního systému evidence CHLS

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • činnost ekologa při nakládání s CHLS
 • význam seznamu CHLS - tvorba databáze
 • jednotlivé oblasti při nakládání s CHLS a orientace v nich
 • zapojení dalších osob do systému
 • jak udržet evidenci CHLS a neztratit přehled
 • systémy a nástroje
Ing. Radka Vokurková
Základní povinnosti ekologa a nové legislativní požadavky

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

 • Nový formát bezpečnostního listu (2020/878)
 • Nové třídy nebezpečnosti podle nařízení CLP
 • Oznamování nebezpečných směsí do PCN 
  • Harmonogram oznamování směsí ve formátu PCN a koho se to v roce 2024 týká
  • Pro koho nastane povinnost v roce 2025 a co to pro něj znamená?
Ing. Lenka Lišková

Novinky nařízení REACH a CLP

Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

Používání regulovaných látek v chladicích zařízeních
 • Nová omezení – kdy vyměnit chladivo a za jaké?
Nároky na vstupy při pořizování nových kotlů
 • Povinnost hlídání účinnosti také podle energetického zákona

Lektoři

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi23/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

21.11.2023

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

21.11.2023

9:00 - 16:30

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

PartneřiPokud máte zájem stát se partnery, vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

Mediální partneři:Předchozí ročníky

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2023

VII. ročník 23.11.2022
VI. ročník 23.11.2021
V. ročník 24.11.2020
IV. ročník 19.11.2019
III.  ročník 20.11.2018
II. ročník 20.11.2017
I. ročník 30.11.2016