On-line videozáznam

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech

Pracovním úrazům se lze vyhnout. Nastanou však situace, kde i prevence není zcela dostačující. Videoseminář představí povinnosti, které vznikají zaměstnavatelům při pracovním úrazu.

záznam z 12.11.2020

délka videa 02:01:57

on-line, roční přístup

1990  bez DPH 21 %

Obsah videosemináře

 • vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.
 • pojem pracovního úrazu, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
 • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání – základní předpoklady odpovědnosti, míra odpovědnosti
 • náhrada škody a nemajetkové újmy
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání – zákoník práce, vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • diskuse

Materiály ke stažení


Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)