On-line videozáznam

Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu

Tomáš Neugebauer

záznam z 16.5.2014

délka videa 01:50:34

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Cíl semináře:

Ani při nejkvalitnějším způsobu zajištění BOZP nelze zcela vyloučit vznik pracovního úrazu. Proto je důležité znát nejen povinnosti, jež musí být splněny v době, kdy k němu došlo, ale též i další povinnosti spojené s evidencí pracovních úrazů a s poskytováním náhrad škod, které vznikly v jejich důsledku. K zajištění jejich řádného plnění by měl zaměstnavatel mít vytvořen systém, jenž má popsán ve svém interním předpise.

Obsah semináře:

  • Povinnosti zaměstnavatele vznikající s pracovním úrazem – oznámení
  • Povinnosti evidence pracovním úrazů – vyplnění a zaslání záznamu o úrazu
  • Poskytování náhrady škod – pojištění, stanovení výše náhrad
  • Plnění náhrady škod

Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

  • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
  • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
  • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
  • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)