On-line videozáznam

Požadavky BOZP na pracovní prostředí

Tomáš Neugebauer

záznam z 15.8.2013

délka videa 01:14:20

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Cíl semináře:

Pracovní prostředí je jedním ze základních určujících prvků zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Podmínky na jeho zajištění upravuje celá řada právních předpisů. Nejpodstatnější požadavky obsahují zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Obsah semináře:

 • Požadavky na:
  • prostorové uspořádání pracovišť;
  • osvětlení;
  • mikroklimatické podmínky - teplota, proudění vzduchu a jeho vlhkost;
  • sanitární zařízení - šatny, umývárny, sprchy a záchody.
 • technické a organizační požadavky na únikové cesty a východy, na dveře, venkovní pracoviště a další;
 • požadavky na pracovní prostředí na staveništích a v kontrolovaných pásmech;
 • požadavky na zajištění úklidu a malování jednotlivých prostor pro výkon práce.

Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)