On-line videozáznam

Požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy

Tomáš Neugebauer

záznam z 15.1.2015

délka videa 01:24:13

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Cíl semináře:

zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. K podpoření tohoto požadavku, stanovuje celá řada nařízeních vlády specifické požadavky pro různé oblasti - například pro chov zvířat, pro práci v lese či v parcích, při provozování dopravy, v prostředí s nebezpečím výbuchu, při pracích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, pro ruční manipulaci s břemeny. V mnohých případech je zaměstnavatel povinen zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

Obsah semináře:

  • konkrétní požadavky jednotlivých nařízení vlády pro různé oblasti
  • co mají obsahovat místní provozní bezpečnostní předpisy

Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

  • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
  • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
  • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
  • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)