Seminář

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Seminář je určen pro:

manažery systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) popřípadě integrovaných systémů, poradce a konzultanty systémů managementu, interní auditory pro BOZP (OHSAS), popřípadě bezpečnostní techniky (OZO), kteří se v praxi setkávají s normou OHSAS (nyní ISO 45001).

Co Vám seminář přinese:

ucelený přehled požadavků na systém managementu BOZP dle NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení „staro-nových“ požadavků.

Obsah semináře:

  • Úvod – historie, význam a smysl použití systémů managementu BOZP
  • Porovnání ČSN OHSAS 18001 a ČSN ISO 45001
  • Jednotlivé články ČSN ISO 45001, souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci
  • Kontext organizace a jeho určování
  • Plánování, identifikace a hodnocení rizik a příležitostí SYSTÉMU MANAGEMENTU
  • Podpora systému managementu
  • Provoz z hlediska požadavků normy ISO 45001 a dalších souvislostí z oblasti právních předpisů
  • Příklady hodnocení výkonnosti a zlepšování
  • Co dělat v přechodném období
  • Postup certifikace dle ISO 45001

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.12.2020

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4290

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.