On-line seminář

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018

Plánování, identifikace a hodnocení rizik a příležitostí

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah

  • Porovnání ČSN OHSAS 18001 a ČSN ISO 45001
  • Jednotlivé články ČSN EN ISO 45001, souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci a příklady
  • Kontext organizace a jeho určování
  • Plánování, identifikace a hodnocení rizik a příležitostí systému managementu
  • Podpora systému managementu
  • Provoz z hlediska požadavků normy ISO 45001 a dalších souvislostí z oblasti právních předpisů
  • Příklady hodnocení výkonnosti a zlepšování
  • Přechodné období a jeho posunutí s ohledem na Covid-19
  • Postup certifikace dle ISO 45001

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.5.2021

9:00 - 14:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.