Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

Požární riziko a jeho právní důsledky, instalační rozvody, kontaktní zateplení, požární únikové cesty včetně uzávěrů, garáže a jejich větrání a aplikace plastů a skla to vše z požárního hlediska.

Akce je určena

  • stavebním inženýrům, architektům
  • preventistům, těm, kdo schvaluje PBŘ, OZO, PO
  • úředníky stavebních úřadů, studenty PBS

Program

Požární riziko při aplikaci plastů a skla

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Přednáška se zabývá druhy, tvarováním a umístění skel, vlastnostmi ovlivňujícími chování skla v ohni, závadami na skleněných tabulích, mechanickými a tepelnými vlivy, požadavky na protipožární skla z hlediska stavební fyziky, vlivem přídavných fólií, uložení a kotvení prosklených konstrukcí na jejich chování v případě požáru; rozebírá druhy a vlastnosti plastů v závislosti na jejich druhu a struktuře, hořlavost plastů a varianty jejího snižování, degradaci plastů vlivem vyšších teplot, retardéry a kompozitní materiály.

Kontaktní zateplení z požárního hlediska

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

V polovině roku 2016 se výrazně změnily požadavky na použití hořlavého a nehořlavého tepleného izolantu v kontaktních zateplovacích systémech. Přednáška seznámí se základními změnami. Vysvětlí požadavky kapitoly 3.1.3 ČSN 73 0810:2016, upozorní na specifické detaily a představí požární zkoušky nutné pro možnost uplatnění atypických řešení.

 

Požární bezpečnost instalačních rozvodů

Ing. Petr Kejklíček

V dnešní době si objekt bez instalačních rozvodů už není možné téměř představit. Pro zajištění funkčnosti a komfortu v objektu jich je tolik, že celá stavba je jimi protkána….
Přednáška se proto zabývá správným návrhem a řešením požární ochrany jednotlivých druhů instalací v objektech. Jedná se o vlastní ochranu jednotlivých instalací, které jsou nezbytné pro fungování objektu v případě požáru (např. nouzové osvětlení, EPS, zdroje k evakuačním výtahům, VZT, apod.) nebo o zajištění požární bezpečnosti prostor, které mohou být požárně zatíženy od vedených instalací (např. rozvody nad podhledem v CHÚC, apod.). Dále bude nastíněna problematika těsnění jednotlivých druhů instalací dle zásad ČSN 73 0810.

Změny v programu vyhrazeny.

Přednášející

pedagog Fakulty stavební ČVUT, soudní znalec ve stavebnictví a požární ochraně, vedoucí Sekce vzdělávání Profesní komory požární ochrany. 

Věnuje se pedagogické činnosti již 47 let, a to i v anglickém jazyce. V poslední době vyučuje především problematiku požární bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti staveb. Je autorem několika zlepšovacích návrhů a

absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. V současné době je doktorandem na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Jeho disertační práce se zaobírá požárním hlediskem kontaktního zateplení budov. Pracuje též jako vědecko-výzkumný

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, Promat s.r.o.

V roce 2001 vystudoval ČVUT fakultu stavební v Praze se zaměřením Rekonstrukce a modernizace staveb. Již v průběhu studia pracoval na pozici projektanta. Od r. 2002 působí ve firmě Promat s.r.o. jako obchodně-technický zástupce. Je členem SK3, TNK 27 – Požární

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
28.3.20179:00 - 16:30Praha
Hotel Amarilis,
3490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Mediální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení