Seminář

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Ing. Petr Hejtmánek,, Ing. Petr Kejklíček

Požární riziko a jeho právní důsledky, instalační rozvody, kontaktní zateplení, požární únikové cesty včetně uzávěrů, garáže a jejich větrání a aplikace plastů a skla to vše z požárního hlediska.

28.3.2017

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Požární riziko a jeho právní důsledky, instalační rozvody, kontaktní zateplení, požární únikové cesty včetně uzávěrů, garáže a jejich větrání a aplikace plastů a skla to vše z požárního hlediska.

Akce je určena

  • stavebním inženýrům, architektům
  • preventistům, těm, kdo schvaluje PBŘ, OZO, PO
  • úředníky stavebních úřadů, studenty PBS

Program

Požární riziko při aplikaci plastů a skla

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Přednáška se zabývá druhy, tvarováním a umístění skel, vlastnostmi ovlivňujícími chování skla v ohni, závadami na skleněných tabulích, mechanickými a tepelnými vlivy, požadavky na protipožární skla z hlediska stavební fyziky, vlivem přídavných fólií, uložení a kotvení prosklených konstrukcí na jejich chování v případě požáru; rozebírá druhy a vlastnosti plastů v závislosti na jejich druhu a struktuře, hořlavost plastů a varianty jejího snižování, degradaci plastů vlivem vyšších teplot, retardéry a kompozitní materiály.

Kontaktní zateplení z požárního hlediska

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

V polovině roku 2016 se výrazně změnily požadavky na použití hořlavého a nehořlavého tepleného izolantu v kontaktních zateplovacích systémech. Přednáška seznámí se základními změnami. Vysvětlí požadavky kapitoly 3.1.3 ČSN 73 0810:2016, upozorní na specifické detaily a představí požární zkoušky nutné pro možnost uplatnění atypických řešení.

 

Požární bezpečnost instalačních rozvodů

Ing. Petr Kejklíček

V dnešní době si objekt bez instalačních rozvodů už není možné téměř představit. Pro zajištění funkčnosti a komfortu v objektu jich je tolik, že celá stavba je jimi protkána….
Přednáška se proto zabývá správným návrhem a řešením požární ochrany jednotlivých druhů instalací v objektech. Jedná se o vlastní ochranu jednotlivých instalací, které jsou nezbytné pro fungování objektu v případě požáru (např. nouzové osvětlení, EPS, zdroje k evakuačním výtahům, VZT, apod.) nebo o zajištění požární bezpečnosti prostor, které mohou být požárně zatíženy od vedených instalací (např. rozvody nad podhledem v CHÚC, apod.). Dále bude nastíněna problematika těsnění jednotlivých druhů instalací dle zásad ČSN 73 0810.

Změny v programu vyhrazeny.

Lektoři

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

pedagog Fakulty stavební ČVUT, soudní znalec ve stavebnictví a požární ochraně, vedoucí Sekce vzdělávání Profesní komory požární ochrany. 

Věnuje se pedagogické činnosti již 47 let, a to i v anglickém jazyce. V poslední době vyučuje především problematiku požární bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti staveb. Je autorem několika zlepšovacích návrhů a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Hejtmánek

absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. V současné době je doktorandem na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Jeho disertační práce se zaobírá požárním hlediskem kontaktního zateplení budov. Pracuje též jako vědecko-výzkumný…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Kejklíček

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, Promat s.r.o.

V roce 2001 vystudoval ČVUT fakultu stavební v Praze se zaměřením Rekonstrukce a modernizace staveb. Již v průběhu studia pracoval na pozici projektanta. Od r. 2002 působí ve firmě Promat s.r.o. jako obchodně-technický zástupce. Je členem SK3, TNK 27 – Požární…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skpbs/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

28.3.2017

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Mediální partneři