Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

Požární riziko a jeho právní důsledky, instalační rozvody, kontaktní zateplení, požární únikové cesty včetně uzávěrů, garáže a jejich větrání a aplikace plastů a skla to vše z požárního hlediska.

Akce je určena

  • stavebním inženýrům, architektům
  • preventistům, těm, kdo schvaluje PBŘ, OZO, PO
  • úředníky stavebních úřadů, studenty PBS

Program

Požární riziko při aplikaci plastů a skla

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Přednáška se zabývá druhy, tvarováním a umístění skel, vlastnostmi ovlivňujícími chování skla v ohni, závadami na skleněných tabulích, mechanickými a tepelnými vlivy, požadavky na protipožární skla z hlediska stavební fyziky, vlivem přídavných fólií, uložení a kotvení prosklených konstrukcí na jejich chování v případě požáru; rozebírá druhy a vlastnosti plastů v závislosti na jejich druhu a struktuře, hořlavost plastů a varianty jejího snižování, degradaci plastů vlivem vyšších teplot, retardéry a kompozitní materiály.

Kontaktní zateplení z požárního hlediska

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

V polovině roku 2016 se výrazně změnily požadavky na použití hořlavého a nehořlavého tepleného izolantu v kontaktních zateplovacích systémech. Přednáška seznámí se základními změnami. Vysvětlí požadavky kapitoly 3.1.3 ČSN 73 0810:2016, upozorní na specifické detaily a představí požární zkoušky nutné pro možnost uplatnění atypických řešení.

 

Požární bezpečnost instalačních rozvodů

Ing. Petr Kejklíček

V dnešní době si objekt bez instalačních rozvodů už není možné téměř představit. Pro zajištění funkčnosti a komfortu v objektu jich je tolik, že celá stavba je jimi protkána….
Přednáška se proto zabývá správným návrhem a řešením požární ochrany jednotlivých druhů instalací v objektech. Jedná se o vlastní ochranu jednotlivých instalací, které jsou nezbytné pro fungování objektu v případě požáru (např. nouzové osvětlení, EPS, zdroje k evakuačním výtahům, VZT, apod.) nebo o zajištění požární bezpečnosti prostor, které mohou být požárně zatíženy od vedených instalací (např. rozvody nad podhledem v CHÚC, apod.). Dále bude nastíněna problematika těsnění jednotlivých druhů instalací dle zásad ČSN 73 0810.

Změny v programu vyhrazeny.

Přednášející

pedagog Fakulty stavební ČVUT, soudní znalec ve stavebnictví a požární ochraně, vedoucí Sekce vzdělávání Profesní komory požární ochrany. 

Věnuje se pedagogické činnosti již 47 let, a to i v anglickém jazyce. V poslední době vyučuje především problematiku požární bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti staveb. Je autorem několika zlepšovacích návrhů a

absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. V současné době je doktorandem na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Jeho disertační práce se zaobírá požárním hlediskem kontaktního zateplení budov. Pracuje též jako vědecko-výzkumný

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, Promat s.r.o.

V roce 2001 vystudoval ČVUT fakultu stavební v Praze se zaměřením Rekonstrukce a modernizace staveb. Již v průběhu studia pracoval na pozici projektanta. Od r. 2002 působí ve firmě Promat s.r.o. jako obchodně-technický zástupce. Je členem SK3, TNK 27 – Požární

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
28.3.20179:00 - 16:30Praha
Hotel Amarilis,
3490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Mediální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz