On-line seminář

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů

pohledem podnikové ekologie

Ing. Petr Šulc

Novela odpadových zákonů přináší celou řadu změn. Jaká jsou jejich pozitiva a jaká negativa?

Obsah on-lin semináře

  • Původci  odpadů
  • Provozovatelé zařízení
  • Obaly, EEZ,  (baterie, pneumatiky, vozidla)
  • Hierarchie nakládání  s odpady,  předcházení  vzniku  odpadů,  vedlejší  produkty výroby

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.12.2020

10:00 - 10:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.