Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Široká nabídka otevřených kurzů i školení na míru. Kvalitní lektoři, spokojení účastníci, garance odbornosti.

Aktuální téma

Dotace na podnikové vzdělávání zaměstnanců - rady pro žadatele

V současné době je možnost využít dotace přes projekt POVEZ II v rámci úřadů práce, zároveň bude také v březnu 2019 vyhlášena další výzva v rámci ESF ČR. Seminář představí obě výzvy, sdělí jejich výhody a nevýhody a porovnání mezi sebou.

Lektor s mnohaletou zkušeností se získáváním dotací z EU Vás provede kroky podání žádosti, upozorní Vás na časté chyby a poradí, jak zvýšit šance na úspěch žádosti.

Nejbližší semináře

Seminář
26.2.2019 Praha
16.4.2019 Praha
20.5.2019 Praha
27.6.2019 Praha

DPH 2019 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

On-line seminář
26.2.2019 On-line

Organizační audit

Cílem semináře je seznámit se s cíli, zásadami a metodami provádění organizačního auditu i s rozborem a interpretací výsledků, které přináší. Jeho účastníci se seznámí s tím, jak formulovat jeho zadání, postupovat při jeho provádění i jak využít jeho závěry.

Seminář
27.2.2019 Praha
20.3.2019 Praha
12.6.2019 Praha
25.9.2019 Praha
13.11.2019 Praha

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

On-line seminář
27.2.2019 (Středa)

Účetní závěrka právnických osob a příprava daňového

Ucelený rozbor postupů účetní jednotky - podnikatelského subjektu - při provádění účetní závěrky a při přípravách na zpracování daňového přiznání.

Seminář
27.2.2019 Praha

Bezpečný provoz systémů pro skladování

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

On-line seminář
28.2.2019 (Čtvrtek)

Srážky ze mzdy 2019

Účastníci tohoto on-line semináře budou seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, zahrnující také vysvětlení systematiky druhů srážek ze mzdy a jejich vzájemného pořadí, otázky nutnosti souhlasu zaměstnance či zaměstnavatele se srážkami ze mzdy a…

Seminář
5.3.2019 Praha
9.4.2019 Brno
1.10.2019 Praha
12.11.2019 Brno

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Seminář
6.3.2019 Praha

Dotace na podnikové vzdělávání zaměstnanců - rady pro žadatele

Seminář představí žadatelům z řad podnikatelské sféry (bez ohledu na velikost a obor působení) možnosti dotací na vzdělávání zaměstnanců. V současné době je možnost využít dotace přes projekt POVEZ II v rámci úřadů práce, zároveň bude také v březnu 2019 vyhlášena další výzva…

On-line seminář
7.3.2019 (Čtvrtek)

Průměrný výdělek v příkladech

Jaké existují formy průměrného výdělku, přehled jeho používání a příklady, které Vám danou problematiku osvětlí. On-line seminář je určen: Mzdoví účetní, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor. Obsah on-line semináře: Formy ...

Seminář
8.3.2019 Praha
3.4.2019 Praha
6.5.2019 Praha

Novela zákona o DPH 2019

Daňová poradkyně Olga Holubová bude na semináři hovořit o změnách, které nastaly v zákoně o DPH v roce 2019. Seminář je určen pro: Účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů. Cíl semináře: Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH ...


.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz