Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Pracovnělékařské služby 2017 - zabezpečení povinností zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance a jejich zdravotní způsobilosti k výkonu práce od roku 2017, aktuální informace o změnách v zákoníku práce ve vazbě na tuto problematiku

Seminář je určen pro:

mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky, osoby zabývající se prevencí rizik na pracovištích, podnikatele – budoucí zaměstnavatele.  

Cílem semináře:

je seznámit shora dotčené se změnami v oblasti pracovně lékařské služby od roku 2017 a navazujícími právními předpisy. 

Obsah semináře:      

1) Úvod do právní úpravy – seznámení se s obsahem změn uvedených v Zákoně o specifických zdravotních službách od roku 2017 a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu.

2) Definice „co je pracovnělékařská služba“, náplň její práce, práva a povinnostiposkytovatele. Vzor smlouvy s lékařem pracovnělékařské služby a povinnosti zaměstnavatelů uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařské služby. Obsah smlouvy, na co se zaměřit. Doporučené postupy. Vnitřní firemní předpis o provádění lékařských prohlídek způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce. Tiskopisy Žádosti o posudek, Posudek, a další závazné tiskopisy. Dohlídky pracovišť – význam těchto prohlídek smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby.

3) Lékařské prohlídky – způsobilost zaměstnance k výkonu práce. Vstupní, periodické, mimořádné, výstupní. Způsobilost k výkonu práce v noci – povinnost zaměstnavatelů podle Zákoníku práce. Lékařské prohlídky zdravotní způsobilost k výkonu práce u řidičů z povolání. Řidič referent. Lékařské prohlídky studentů – praktický výcvik. Vše podle stavu k 1.1.2017.  Dopady vydaného posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k dalšímu průběhu jeho zaměstnání. Zákoník práce – převedení zaměstnance ze zdravotních důvodů v důsledku ztráty způsobilosti konat dále dosavadní práci, event. možnost ukončit pracovní poměr.

4) Daňové aspekty z pohledu zaměstnavatele hradit jednotlivé zdravotní prohlídky.  Vstupní prohlídky – uzavření dohody s uchazečem a budoucím zaměstnavatelem o úhradě vstupní prohlídky.                                 

5) Právo zaměstnavatele a povinnost zaměstnance z pohledu Zákoníku práce a dalších navazujících právních předpisů v rámci pracovnělékařských prohlídek. Chování zaměstnance při jeho pracovní neschopnosti, právo zaměstnavatele kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance, povinnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance na lékařské prohlídky. Vazby na další způsobilost zaměstnance k výkonu práce po dlouhodobé pracovní neschopnosti.  Doporučené postupy, vzory, směrnice o zabezpečení možnosti kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance. Uplatnění možných sankcí ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Právo vyžadovat kontrolu práce neschopných zaměstnanců na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.

6)  Diskuse, závěr.

Na tomto semináři budou rozdávány posluchačům podrobné pracovní materiály, včetně praktických názorných příkladů.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
28.2.20179:00 - 14:00Praha
Hotel Amarilis
3390 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

pracovnělékařské služby, Zákon o specifických zdravotních službách od roku 2017 a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, pracovnělékařská služba, vzor smlouvy s lékařem pracovnělékařské služby, dohlídky pracovišť, lékařské prohlídky, způsobilost k výkonu práce v noci, zákoník práce atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení