Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Pracovnělékařské služby 2017 - zabezpečení povinností zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance a jejich zdravotní způsobilosti k výkonu práce od roku 2017, aktuální informace o změnách v zákoníku práce ve vazbě na tuto problematiku

Seminář je určen pro:

mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky, osoby zabývající se prevencí rizik na pracovištích, podnikatele – budoucí zaměstnavatele.  

Cílem semináře:

je seznámit shora dotčené se změnami v oblasti pracovně lékařské služby od roku 2017 a navazujícími právními předpisy. 

Obsah semináře:      

1) Úvod do právní úpravy – seznámení se s obsahem změn uvedených v Zákoně o specifických zdravotních službách od roku 2017 a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu.

2) Definice „co je pracovnělékařská služba“, náplň její práce, práva a povinnostiposkytovatele. Vzor smlouvy s lékařem pracovnělékařské služby a povinnosti zaměstnavatelů uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařské služby. Obsah smlouvy, na co se zaměřit. Doporučené postupy. Vnitřní firemní předpis o provádění lékařských prohlídek způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce. Tiskopisy Žádosti o posudek, Posudek, a další závazné tiskopisy. Dohlídky pracovišť – význam těchto prohlídek smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby.

3) Lékařské prohlídky – způsobilost zaměstnance k výkonu práce. Vstupní, periodické, mimořádné, výstupní. Způsobilost k výkonu práce v noci – povinnost zaměstnavatelů podle Zákoníku práce. Lékařské prohlídky zdravotní způsobilost k výkonu práce u řidičů z povolání. Řidič referent. Lékařské prohlídky studentů – praktický výcvik. Vše podle stavu k 1.1.2017.  Dopady vydaného posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k dalšímu průběhu jeho zaměstnání. Zákoník práce – převedení zaměstnance ze zdravotních důvodů v důsledku ztráty způsobilosti konat dále dosavadní práci, event. možnost ukončit pracovní poměr.

4) Daňové aspekty z pohledu zaměstnavatele hradit jednotlivé zdravotní prohlídky.  Vstupní prohlídky – uzavření dohody s uchazečem a budoucím zaměstnavatelem o úhradě vstupní prohlídky.                                 

5) Právo zaměstnavatele a povinnost zaměstnance z pohledu Zákoníku práce a dalších navazujících právních předpisů v rámci pracovnělékařských prohlídek. Chování zaměstnance při jeho pracovní neschopnosti, právo zaměstnavatele kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance, povinnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance na lékařské prohlídky. Vazby na další způsobilost zaměstnance k výkonu práce po dlouhodobé pracovní neschopnosti.  Doporučené postupy, vzory, směrnice o zabezpečení možnosti kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance. Uplatnění možných sankcí ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Právo vyžadovat kontrolu práce neschopných zaměstnanců na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.

6)  Diskuse, závěr.

Na tomto semináři budou rozdávány posluchačům podrobné pracovní materiály, včetně praktických názorných příkladů.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
28.2.20179:00 - 14:00Praha
Hotel Amarilis
3390 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

pracovnělékařské služby, Zákon o specifických zdravotních službách od roku 2017 a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, pracovnělékařská služba, vzor smlouvy s lékařem pracovnělékařské služby, dohlídky pracovišť, lékařské prohlídky, způsobilost k výkonu práce v noci, zákoník práce atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz