Seminář

Pracovnělékařské služby 2017

Zdeněk Křížek

Cílem semináře je seznámit se změnami v oblasti pracovně lékařské služby od roku 2017 a navazujícími právními předpisy.

Seminář je určen pro:

mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky, osoby zabývající se prevencí rizik na pracovištích, podnikatele – budoucí zaměstnavatele.  

Cílem semináře:

je seznámit shora dotčené se změnami v oblasti pracovně lékařské služby od roku 2017 a navazujícími právními předpisy. 

Obsah semináře:      

1) Úvod do právní úpravy – seznámení se s obsahem změn uvedených v Zákoně o specifických zdravotních službách od roku 2017 a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu.

2) Definice „co je pracovnělékařská služba“, náplň její práce, práva a povinnostiposkytovatele. Vzor smlouvy s lékařem pracovnělékařské služby a povinnosti zaměstnavatelů uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařské služby. Obsah smlouvy, na co se zaměřit. Doporučené postupy. Vnitřní firemní předpis o provádění lékařských prohlídek způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce. Tiskopisy Žádosti o posudek, Posudek, a další závazné tiskopisy. Dohlídky pracovišť – význam těchto prohlídek smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby.

3) Lékařské prohlídky – způsobilost zaměstnance k výkonu práce. Vstupní, periodické, mimořádné, výstupní. Způsobilost k výkonu práce v noci – povinnost zaměstnavatelů podle Zákoníku práce. Lékařské prohlídky zdravotní způsobilost k výkonu práce u řidičů z povolání. Řidič referent. Lékařské prohlídky studentů – praktický výcvik. Vše podle stavu k 1.1.2017.  Dopady vydaného posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k dalšímu průběhu jeho zaměstnání. Zákoník práce – převedení zaměstnance ze zdravotních důvodů v důsledku ztráty způsobilosti konat dále dosavadní práci, event. možnost ukončit pracovní poměr.

4) Daňové aspekty z pohledu zaměstnavatele hradit jednotlivé zdravotní prohlídky.  Vstupní prohlídky – uzavření dohody s uchazečem a budoucím zaměstnavatelem o úhradě vstupní prohlídky.                                 

5) Právo zaměstnavatele a povinnost zaměstnance z pohledu Zákoníku práce a dalších navazujících právních předpisů v rámci pracovnělékařských prohlídek. Chování zaměstnance při jeho pracovní neschopnosti, právo zaměstnavatele kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance, povinnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance na lékařské prohlídky. Vazby na další způsobilost zaměstnance k výkonu práce po dlouhodobé pracovní neschopnosti.  Doporučené postupy, vzory, směrnice o zabezpečení možnosti kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance. Uplatnění možných sankcí ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Právo vyžadovat kontrolu práce neschopných zaměstnanců na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.

6)  Diskuse, závěr.

Na tomto semináři budou rozdávány posluchačům podrobné pracovní materiály, včetně praktických názorných příkladů.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Zdeněk Křížek

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.2.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 390,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

pracovnělékařské služby, Zákon o specifických zdravotních službách od roku 2017 a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, pracovnělékařská služba, vzor smlouvy s lékařem pracovnělékařské služby, dohlídky pracovišť, lékařské prohlídky, způsobilost k výkonu práce v noci, zákoník práce atd.