Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Pracovněprávní problematika - personalistika - rekvalifikační kurz pro začínající mzdové účetní certifikovaný MŠMT

 

Seminář je určen pro:

a) uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni na ÚP a úřad práce je vyšle na tento kurz a také ho uchazeči zaplatí (Požádejte o zaplacení Úřad práce! Potřebujete vyplněnou žádost Zájem o zvolenou rekvalifikaci.  Žádost předejte na ÚP, který Vaší žádost vyřídí do 4 týdnů. Na kurzu musíte dodržet docházku a úspěšně složit závěrečnou zkoušku), 

b) osoby, které nikdy mzdovou problematiku nedělaly a chtějí se rekvalifikovat z jiné profese na tuto profesi mzdové účetní,

c) absolventy škol, kteří např. již nastoupili na tuto profesi a v rámci zapracování tento kurz absolvují,

d) pokud se zajímáte o profesi mzdové účetní/mzdového účetního, nebo již tuto práci vykonáváte, ale chcete získat doklad o absolvování rekvalifikace, pak je kurz určen právě Vám. Kurz nevyžaduje předchozí znalosti mzdového účetnictví.

Cíl semináře:

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky od úplného začátku. Účastnice obdrží rozsáhlé pracovní materiály s celou řadou příkladů, doporučených postupů a závazných tiskopisů a to podle poslední legislativy, s výhledem na změny právních předpisů pro rok 2016. 

Tento certifikovaný rekvalifikační kurz pro začínající mzdové účetní je pořádán v rozsahu 80 vyučovacích hodin a to večerní formou od 16.30 hod. do 19.30 hod, 2x v týdnu a to vždy úterý a čtvrtek počínaje 15. 9. a konče  24.11. 2015 závěrečnou zkouškou. Po absolvování tohoto testu je absolventům předáno osvědčení, které má celorepublikovou působnost.

Obsah semináře: 

1. Povinnosti mzdové účetní a personalisty - při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů

 • vedení osobní agendy – osobní spis, posudky, zápočtové listy,
 • ochrana osobních údajů zaměstnance,
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance.

2. Pracovněprávní oblast 

 • vznik pracovního poměru,
 • náležitosti pracovní smlouvy,
 • pracovní smlouva na dobu určitou neurčitou,
 • zkušební doba,
 • změny pracovního poměru,
 • skončení pracovního poměru (jednotlivé formy),
 • doručování písemností,
 • odstupné, odchodné, odbytné.

3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • dohoda o pracovní činnosti,
 • dohoda o provedení práce.

4. Pracovní doba

 • evidence pracovní doby,
 • rozvržení pracovní doby, přestávky v práci,
 • výkon práce přes obecnou pracovní dobu.

5. Dovolená na zotavenou

 • délka dovolené,
 • určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené,
 • krácení dovolené, přerušení dovolené,
 • čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené,
 • mateřská dovolená a čerpání dovolené.  

6. Překážky v práci

 • na straně zaměstnavatele,
 • na straně zaměstnance,
 • mateřská a rodičovská dovolená,
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.                                                

7. Zaměstnávání cizinců 

 • ze zemí evropské unie,
 • z jiných států,
 • povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně.

8. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 • zaměstnávání invalidních a částečně invalidních osob,
 • povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
 • slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

9. Mzdová problematika

 • mzda, minimální mzda, zaručená mzda,
 • plat a odměna za pohotovost,
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu - praktické příklady,
 • splatnost a výplata mzdy nebo platu,
 • srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek – praktické příklady,
 • průměrný výdělek a jeho praktické výpočty.

10. Zdravotní pojištění 

 • plátci pojistného – jednotlivé kategorie,
 • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,
 • způsob výpočtu a odvodu pojistného,
 • odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného,
 • povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou,
 • sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně.

11. Pojistné na sociální zabezpečení

 • poplatníci pojistného,
 • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,
 • výpočet a odvod pojistného, 
 • povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení,
 • sankce za neplnění povinností vůči SSZ.

12. Dávky nemocenského pojištění

 • účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik,
 • nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy,
 • předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení, pro další výplatu nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti,        
 • krácení a vyloučení nároku na nemocenské.

13. Důchodové pojištění

 • povinnosti organizací při zaměstnávání důchodců
 • evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání – praktické příklady.                                  

14. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 • slevy na dani  u poplatníka,
 • daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy,
 • výpočet záloh na dani u poplatníka,
 • odvody daní – termíny,
 • roční zúčtování záloh na dani poplatníkovi, nezdanitelné části základu daně.   

15. Náhrady cestovních výdajů – praktické příklady

16. Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování

17. Závěrečný test, předání certifikovaných osvědčení, zhodnocení kurzu   

Požádejte o zaplacení Úřad práce! Potřebujete vyplněnou žádost Zájem o zvolenou rekvalifikaci.  Žádost předejte na ÚP, který Vaší žádost vyřídí do 4 týdnů. Na kurzu musíte dodržet docházku a úspěšně složit závěrečnou zkoušku) 

Časový harmonogram semináře:

16.25 - 16.30 - prezence účastníků

16.30 - 18.00 - přednáška (1. část)

18.00 - 19.30 - přednáška (2. část)

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
15.9. – 24.11.201516:30 - 19:30Prahabude upřesněno11990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Po absolvování rekvalifikačního kurzu získáte certifikát. 

Rekvalifikační kurz Vám pomůže najít práci v oboru personalistika.

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: odbytné školení, certifikovaný kurz účetní, pracovněprávní problematika atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz