Seminář

Pracovněprávní problematika - personalistika

Zdeněk Křížek

Tento certifikovaný rekvalifikační kurz pro začínající mzdové účetní je pořádán v rozsahu 80 vyučovacích hodin a to večerní formou od 16.30 hod. do 19.30 hod, 2x v týdnu a to vždy úterý a čtvrtek počínaje 15. 9. a konče 24.11. 2015 závěrečnou zkouškou. Po absolvování tohoto testu je absolventům předáno osvědčení, které má celorepublikovou působnost.

 

Seminář je určen pro:

a) uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni na ÚP a úřad práce je vyšle na tento kurz a také ho uchazeči zaplatí (Požádejte o zaplacení Úřad práce! Potřebujete vyplněnou žádost Zájem o zvolenou rekvalifikaci.  Žádost předejte na ÚP, který Vaší žádost vyřídí do 4 týdnů. Na kurzu musíte dodržet docházku a úspěšně složit závěrečnou zkoušku), 

b) osoby, které nikdy mzdovou problematiku nedělaly a chtějí se rekvalifikovat z jiné profese na tuto profesi mzdové účetní,

c) absolventy škol, kteří např. již nastoupili na tuto profesi a v rámci zapracování tento kurz absolvují,

d) pokud se zajímáte o profesi mzdové účetní/mzdového účetního, nebo již tuto práci vykonáváte, ale chcete získat doklad o absolvování rekvalifikace, pak je kurz určen právě Vám. Kurz nevyžaduje předchozí znalosti mzdového účetnictví.

Cíl semináře:

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky od úplného začátku. Účastnice obdrží rozsáhlé pracovní materiály s celou řadou příkladů, doporučených postupů a závazných tiskopisů a to podle poslední legislativy, s výhledem na změny právních předpisů pro rok 2016. 

Tento certifikovaný rekvalifikační kurz pro začínající mzdové účetní je pořádán v rozsahu 80 vyučovacích hodin a to večerní formou od 16.30 hod. do 19.30 hod, 2x v týdnu a to vždy úterý a čtvrtek počínaje 15. 9. a konče  24.11. 2015 závěrečnou zkouškou. Po absolvování tohoto testu je absolventům předáno osvědčení, které má celorepublikovou působnost.

Obsah semináře: 

1. Povinnosti mzdové účetní a personalisty - při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů

 • vedení osobní agendy – osobní spis, posudky, zápočtové listy,
 • ochrana osobních údajů zaměstnance,
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance.

2. Pracovněprávní oblast 

 • vznik pracovního poměru,
 • náležitosti pracovní smlouvy,
 • pracovní smlouva na dobu určitou neurčitou,
 • zkušební doba,
 • změny pracovního poměru,
 • skončení pracovního poměru (jednotlivé formy),
 • doručování písemností,
 • odstupné, odchodné, odbytné.

3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • dohoda o pracovní činnosti,
 • dohoda o provedení práce.

4. Pracovní doba

 • evidence pracovní doby,
 • rozvržení pracovní doby, přestávky v práci,
 • výkon práce přes obecnou pracovní dobu.

5. Dovolená na zotavenou

 • délka dovolené,
 • určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené,
 • krácení dovolené, přerušení dovolené,
 • čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené,
 • mateřská dovolená a čerpání dovolené.  

6. Překážky v práci

 • na straně zaměstnavatele,
 • na straně zaměstnance,
 • mateřská a rodičovská dovolená,
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.                                                

7. Zaměstnávání cizinců 

 • ze zemí evropské unie,
 • z jiných států,
 • povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně.

8. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 • zaměstnávání invalidních a částečně invalidních osob,
 • povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
 • slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

9. Mzdová problematika

 • mzda, minimální mzda, zaručená mzda,
 • plat a odměna za pohotovost,
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu - praktické příklady,
 • splatnost a výplata mzdy nebo platu,
 • srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek – praktické příklady,
 • průměrný výdělek a jeho praktické výpočty.

10. Zdravotní pojištění 

 • plátci pojistného – jednotlivé kategorie,
 • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,
 • způsob výpočtu a odvodu pojistného,
 • odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného,
 • povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou,
 • sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně.

11. Pojistné na sociální zabezpečení

 • poplatníci pojistného,
 • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného,
 • výpočet a odvod pojistného, 
 • povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení,
 • sankce za neplnění povinností vůči SSZ.

12. Dávky nemocenského pojištění

 • účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik,
 • nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy,
 • předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení, pro další výplatu nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti,        
 • krácení a vyloučení nároku na nemocenské.

13. Důchodové pojištění

 • povinnosti organizací při zaměstnávání důchodců
 • evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání – praktické příklady.                                  

14. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 • slevy na dani  u poplatníka,
 • daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy,
 • výpočet záloh na dani u poplatníka,
 • odvody daní – termíny,
 • roční zúčtování záloh na dani poplatníkovi, nezdanitelné části základu daně.   

15. Náhrady cestovních výdajů – praktické příklady

16. Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování

17. Závěrečný test, předání certifikovaných osvědčení, zhodnocení kurzu   

Požádejte o zaplacení Úřad práce! Potřebujete vyplněnou žádost Zájem o zvolenou rekvalifikaci.  Žádost předejte na ÚP, který Vaší žádost vyřídí do 4 týdnů. Na kurzu musíte dodržet docházku a úspěšně složit závěrečnou zkoušku) 

Časový harmonogram semináře:

16.25 - 16.30 - prezence účastníků

16.30 - 18.00 - přednáška (1. část)

18.00 - 19.30 - přednáška (2. část)

Lektor

Zdeněk Křížek

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.9. – 24.11.2015

16:30 - 19:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

11 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Po absolvování rekvalifikačního kurzu získáte certifikát. 

Rekvalifikační kurz Vám pomůže najít práci v oboru personalistika.

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: odbytné školení, certifikovaný kurz účetní, pracovněprávní problematika atd.