On-line seminář

Cestovní náhrady a pracovní cesty

JUDr. Jaroslav Stránský

Získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seznámení s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2021. Seminář bude také zaměřen na řešení některých sporných aspektů v oblasti cestovních náhrad.

Obsah semináře:

  • Základní východiska poskytování náhrad cestovních výdajů
  • Vymezení pojmů pracovní cesta a cesta mimo pravidelné pracoviště
  • Aktuální sazby tuzemského a zahraničního stravného v roce 2021, sazby důležité pro výpočet náhrady při použití vlastního motorového vozidla
  • Podmínky konání pracovní cesty, které ovlivňují výši cestovních náhrad; stanovení a změna podmínek
  • Jednotlivé druhy a výše cestovních náhrad

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.1.2021

13:00 - 14:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.