Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Pracovní doba, dovolená a překážky v práci - aktuálně Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen:

mzdovým účetním, personálním manažerům, personalistům a všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za rozpisy pracovní doby, její dodržování, evidenci apod.

Cíl semináře:

 • orientovat se v legislativě spojené s pracovní dobou a dovolenou, 

 • vyvarovat se problémů s výpočtem mzdy, nároku na dovolenou a náhrady za pracovní neschopnost, 

 • získat návod, jak správně evidovat pracovní dobu, '

 • obstát u kontroly Inspektorátu práce v dodržování nepřetržitého odpočinku v týdnu i mezi směnami.

Obsah semináře:      

 • Délka pracovní doby 
 • Rozvržení pracovní doby - rovnoměrné, nerovnoměrné 
 • Pružná pracovní doba 
 • Délka směny
 • Povinnost vést evidenci pracovní doby
 • Práce přesčas s přihlédnutím ke mzdě
 • Příplatky za práci v noci, SO a NE
 • Evidence pracovní doby a nejčastější problémy
 • Přestávky v práci, bezpečnostní přestávka 
 • Doba odpočinku - mezi směnami, v rámci týdne 
 • Noční práce (specifikace)
 • Přesčasová práce 
 • Pracovní pohotovost 
 • Změny v čerpání dovolené:
 • Dovolená za kalendářní rok, poměrná část, výměra dovolené za odpracované dny 
 • Krácení dovolené
 • Povinnost zaměstnavatele určení dovolené
 • Právo zaměstnance čerpat dovolenou
 • Právní důsledky neurčení dovolené ze strany zaměstnavatele
 • Nevyčerpaná dovolená
 • Překážky v práci ve vztahu k čerpání dovolené.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Bc. Ilona Bartovská, lektor Mzdy, personalistika

je nezávislý konzultant a manažer specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. V oblasti ŘZL praxe 12 let.  6 let pracovala  jako HR manažer pro německo – americkou zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro průmyslu.  

Působila jako mentor pro pozici Specialista náboru a jako lektor pro odbornou zkoušku podle

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
24.11.20169:00 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Pracovní doba zaměstnance, pravidla čerpání dovolené, překážky v práci - školení v těchto oblastech Vám pomůže obstát při kontrolách Inspektorátu práce.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje pracovní dobu a dobu odpočinku v těchto paragrafech:

ČÁST ČTVRTÁ

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY
 • § 78
 • § 79 Stanovená týdenní pracovní doba
 • § 79a
 • § 80 Kratší pracovní doba
HLAVA II
ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY
Díl 1
Základní ustanovení
 • § 81
 • § 83
 • § 84
Díl 2
Pružné rozvržení pracovní doby
 • § 85
Díl 3
Konto pracovní doby
 • § 86
 • § 87
HLAVA III
PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA
 • § 88
 • § 89
HLAVA IV
DOBA ODPOČINKU
Díl 1
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
 • § 90
 • § 90a
Díl 2
Dny pracovního klidu
 • § 91
Díl 3
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • § 92
HLAVA V
PRÁCE PŘESČAS
 • § 93
 • § 93a Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví
HLAVA VI
NOČNÍ PRÁCE
 • § 94
HLAVA VII
PRACOVNÍ POHOTOVOST
 • § 95
HLAVA VIII
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU
 • § 96
 • § 97
 • § 98
 • § 99
HLAVA IX
ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
 • § 100

Naše školení Vám pomůže se v nich zorientovat.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje dovolenou v těchto paragrafech:

ČÁST DEVÁTÁ
DOVOLENÁ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 • § 211
HLAVA II
DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST, VÝMĚRA DOVOLENÉ A DOVOLENÁ ZA ODPRACOVANÉ DNY
Díl 1
Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
 • § 212
 • § 213
Díl 2
Dovolená za odpracované dny
 • § 214
HLAVA III
DODATKOVÁ DOVOLENÁ
 • § 215
HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ
Díl 1
Obecné ustanovení
 • § 216
Díl 2
Čerpání dovolené
 • § 217
 • § 218
 • § 219
Díl 3
Hromadné čerpání dovolené
 • § 220
Díl 4
Změna zaměstnání
 • § 221
Díl 5
Náhrada za dovolenou
 • § 222
Díl 6
Krácení dovolené
 • § 223

Naše školení Vám pomůže se v nich zorientovat.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje překážky v práci v následujících paragrafech:

ČÁST OSMÁ
PŘEKÁŽKY V PRÁCI
HLAVA I
PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
Díl 1
Důležité osobní překážky
 • § 191
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
 • § 192
 • § 193
 • § 194
Mateřská a rodičovská dovolená
 • § 195 Mateřská dovolená
 • § 196 Rodičovská dovolená
 • § 197 Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte
 • § 198 Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené
Jiné důležité osobní překážky v práci
 • § 199
Díl 2
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
 • § 200
 • § 201 Výkon veřejné funkce
 • § 202 Výkon občanské povinnosti
 • § 203 Jiné úkony v obecném zájmu
 • § 204 Pracovní volno související s brannou povinností
 • § 205 Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia
HLAVA II
SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
 • § 206
HLAVA III
PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
 • § 207 Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • § 208
 • § 209
 • § 210

Naše školení Vám pomůže se v nich zorientovat.

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: přesčas školení, dovolená seminář atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení