Seminář

Pracovní právo pro mzdové účetní

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Magda Janotová

Praktický výklad a řešení sporných problémů v personální a mzdově právní činnosti v souladu pracovně právními předpisy po úpravách v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnového zákona.

Bonus

pro každého účastníka 2 lístky na libovolný 2D nebo 3D film do kina sítě Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen:

primárně pro mzdové účetní všech podnikatelských subjektů, ale může být využit také pro personalisty

Cíl semináře:

je poskytnout mzdovým účetním a ostatním zaměstnancům praktický výklad a řešení sporných problémů v personální a mzdově právní činnosti v souladu pracovně právními předpisy po úpravách v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnového zákona.

Obsah semináře:

 • Uplatnění nového občanského zákoníku – subsidiarita (podpůrnost), výčet a charakteristika ustanovení, zásady, výklad nových pojmů
 • Otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání (vedení osobní agendy, ochrana osobních údajů zaměstnance, lékařské prohlídky atd.)
 • Povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru
 • Pracovní smlouva a její náležitosti (platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce vzhledem k cestovním náhradám, práce z domova-tzv. home office, zkušební doba)
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Vybrané problémové okruhy z oblasti skončení pracovního poměru a pracovní doby se zaměřením na rozhodovací praxi soudů (výpovědní důvody, rozvázání pracovního poměru ve zkušební době a nemoci, zákaz výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupce nezletilého do 16 let, výpověď v případě porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance)
 • Odstupné ve vztahu k nezaměstnanosti, odchodné a odbytné
 • Mzdové otázky, nová právní úprava srážek ze mzdy podle NOZ
 • Pracovní doba (evidence a rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, překážky v práci, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti)
 • Kontrola léčebného režimu zaměstnavatelem, zkušenosti
 • Dovolená na zotavenou obecně, v nerovnoměrném rozvrhu a v kratší pracovní době, výpočet, krácení
 • Mateřská dovolená, její návaznost na dovolenou na zotavenou, rodičovský příspěvek, návrat na pracoviště v průběhu nebo po rodičovské dovolené
 • Zaměstnávání cizinců (ze zemí EU, z jiných států, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně)
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (zaměstnávání plně invalidních a částečně invalidních osob, povinný podíl zaměstnávání těchto osob, slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele)

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

JUDr. Magda Janotová

je podniková právnička, lektorka, mediátorka. Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získ titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.9.2014

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.