Seminář

Pracovní právo pro mzdové účetní 2014 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen:

primárně pro mzdové účetní všech podnikatelských subjektů, ale může být využit také pro personalisty

Cíl semináře:

je poskytnout mzdovým účetním a ostatním zaměstnancům praktický výklad a řešení sporných problémů v personální a mzdově právní činnosti v souladu pracovně právními předpisy po úpravách v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku a změnového zákona.

Obsah semináře:

 • Uplatnění nového občanského zákoníku – subsidiarita (podpůrnost), výčet a charakteristika ustanovení, zásady, výklad nových pojmů
 • Otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání (vedení osobní agendy, ochrana osobních údajů zaměstnance, lékařské prohlídky atd.)
 • Povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru
 • Pracovní smlouva a její náležitosti (platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce vzhledem k cestovním náhradám, práce z domova-tzv. home office, zkušební doba)
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Vybrané problémové okruhy z oblasti skončení pracovního poměru a pracovní doby se zaměřením na rozhodovací praxi soudů (výpovědní důvody, rozvázání pracovního poměru ve zkušební době a nemoci, zákaz výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupce nezletilého do 16 let, výpověď v případě porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance)
 • Odstupné ve vztahu k nezaměstnanosti, odchodné a odbytné
 • Mzdové otázky, nová právní úprava srážek ze mzdy podle NOZ
 • Pracovní doba (evidence a rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, překážky v práci, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti)
 • Kontrola léčebného režimu zaměstnavatelem, zkušenosti
 • Dovolená na zotavenou obecně, v nerovnoměrném rozvrhu a v kratší pracovní době, výpočet, krácení
 • Mateřská dovolená, její návaznost na dovolenou na zotavenou, rodičovský příspěvek, návrat na pracoviště v průběhu nebo po rodičovské dovolené
 • Zaměstnávání cizinců (ze zemí EU, z jiných států, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně)
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (zaměstnávání plně invalidních a částečně invalidních osob, povinný podíl zaměstnávání těchto osob, slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele)

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

je podniková právnička, lektorka, mediátorka. Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získ titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.