Seminář

Praktická aplikace zákoníku práce 2014 v personální praxi

Bonus tablet PRESTIGIO MultiPad 7.0 ULTRA+

Ing. Libuše Neščáková MBA

Účastníci se na semináři seznámí s praktickou aplikací zákoníku práce a související legislativy v personální praxi i s rozborem jednotlivých příkladů z praxe personalisty.

Bonus

pro každého účastníka tablet PRESTIGIO MultiPad 7.0 ULTRA+ | PMP3670B

Seminář je určen:

především personálním manažerům, personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, a dále je vhodný i pro další posluchače, kteří chtějí získat aktuální informace k praktické aplikaci zákoníku práce a související problematice.

Cíl semináře:

je seznámit účastníky s praktickou aplikací zákoníku práce a související legislativy v personální praxi, s rozborem jednotlivých příkladů z praxe personalisty, formou vzájemné diskuze rozebrat obecná východiska a judikaturu vybraných příkladů včetně dopadů do pracovněprávní praxe organizace. Upozornit účastníky na možná rizika.

Obsah semináře:

 • Základní východiska, pilíře a zásady zákona, právní úprava od 1. 1. 2014
 • Zkušenosti z praxe, změny struktury zákona
 • Rozbor rizik při sjednávání pracovních poměrů, pravidla uzavírání smluv
 • Rozbory vybraných ustanovení nového zákoníku práce s dopady do praxe
 • Nové podmínky pro sjednávání pracovní smlouvy na dobu určitou, odchylky od dosavadní právní úpravy
 • Vznik pracovního poměru, zkušební doba a její úskalí
 • Rozbor problematiky dovolené
 • Rozbor ustanovení o pracovní době, přesčasové práci
 • Rozvázání pracovního poměru – důvody a způsoby s ohledem na minimalizaci rizik pro zaměstnavatele
 • Praktický rozbor jednotlivých výpovědních důvodů s ohledem na neplatnost právního úkonu
 • Praktický rozbor problematiky vytýkacích dopisů a jejich následků
 • Ostatní právní úprava související s problematikou 
 • Diskuse 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Ing. Libuše Neščáková, MBA

získala inženýrský titul na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a titul MBA v rámci ukončení studia London International Graduate School, kde je stávajícím tutorem pracovního práva v manažerském programu pro právníky i neprávníky Executive Master of Laws (LLM) a také tutorem oboru řízení lidských zdrojů v manažerském programu MBA. Kromě svých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.6.2014

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.