On-line seminář

Praktikum - mzdové výpočty v roce 2021

Ing. Ivana Zatloukalová

Praktický seminář zaměřený na důležité mzdové výpočty v souvislosti se změnami v této oblasti pro rok 2021.

Obsah semináře:

  1. Dovolená – druhy dovolené, výměra dovolené, nárok na dovolenou, poměrná část dovolené za 52 týdnů, krácení dovolené, kratší úvazky a nárok na dovolenou, změny úvazků a výpočet nároku na dovolenou
  2. Sdílené pracovní místo
  3. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro výpočet náhrady, dočasná pracovní neschopnost u  zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr
  4. Zdravotní pojištění – odvody pojistného, osoby bez zdanitelných příjmů, dopočet do minimálního vyměřovacího základu, zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, pracovní poměr s malým rozsahem
  5. Srážky ze mzdy a platu – nové částky nezabavitelného minima, nová výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin předností a nepřednostní pohledávky, součinnost
  6. Daň z příjmu - výpočet daně ze závislé činností a daně srážkové, solidární daň  

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.4.2021

9:00 - 14:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.