On-line seminář

Pravidla poskytování nenárokových mzdových složek v kontextu úsporných opatření

JUDr. Jaroslav Stránský

Webinář bude zaměřen na nenárokové (pohyblivé) mzdové složky, které mohou zaměstnavatelé využívat při tvorbě systému odměňování. Nabídne řešení směřující ke správnému nastavení systému odměňování tak, aby mohl zaměstnavatel vnávaznosti na stanovená kritéria rozhodovat o přiznání, případně nepřiznání či odebrání nenárokových složek, pokud ktakovémuto kroku musí zaměstnavatel přistupovat zejména vsouvislosti snutností spořit mzdové prostředky. Současně upozorníme na časté problémy, které mohou vyústit vneúspěch zaměstnavatele vsoudním sporu.

Obsah webináře:

  • Vytvoření a nastavení systému odměňování u zaměstnavatele
  • Určení mzdových složek a kritérií pro jejich poskytování
  • Přípustná a nepřípustná kritéria pro nenárokové mzdové složky
  • Správný postup při přiznávání, změně či odebrání (neposkytnutí) mzdové složky
  • Případy nevhodného postupu při snižování či odebírání nenárokových složek, které skončily prohraným soudním sporem

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, účetní a vedoucí zaměstnanci. Pouze soukromý sektor.

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.4.2021

10:00 - 11:30

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.