Seminář

Právní minimum pro personalistickou praxi

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová CSc.

Cílem semináře je získání kvalitního přehledu v těch oblastech pracovního práva, se kterými se personalisté a mzdové účetní nejčastěji setkávají. Seminář zahrnuje kromě vzniku, průběhu, ukončení pracovního poměru, dovolené, přestávek v práci atd. rovněž náhradu mzdy v době pracovní neschopnosti.

Seminář je určen pro

personalisty a mzdové účetní ve firmách všech velikostí, bez ohledu na sektor. Seminář bude samozřejmě přínosem i pro všechny, kteří při své práci potřebují znalost problematiky pracovního práva (tj. např. podnikatelé, manažeři atd.)

Cíl semináře

Získání kvalitního přehledu v těch oblastech pracovního práva, se kterými se personalisté a mzdové účetní nejčastěji setkávají.

Obsah semináře 

- Změny zákoníku práce od roku 2009
- Náhrada mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti
- Výběr nového zaměstnance
- Předsmluvní fáze
- Vznik pracovního poměru
- Změny pracovního poměru
- Pracovní doba
- Překážky v práci
- Dovolená
- Skončení pracovního poměru
- Osobní spis zaměstnance
- Ochrana osobních údajů

Časový harmonogram

08:30 – 09:00  prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:00  přednáška (2. část)

12:00 – 13:00  oběd

13:00 – 14:30  přednáška (3. část)

14:30 - 14:45  přestávka s občerstvením

14:45 - 16:00  přednáška (4. část)

Lektor

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Vysokoškolský učitel (docentka) na Právnické fakultě Univezity Karlovy v Praze, členka Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, autorka a spoluautorka monografií a učebnic z oblasti pracovního práva  a práva sociálního zabezpečení a komentářů k zákoníku práce. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a přednáší pracovněprávní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.6.2011

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.