Seminář

Právní odpovědnost ve zdravotnictví a právní ochrana zdravotníka Bonus přístup do odborné databáze

Klíčové pojmy

trestní, správní, dosciplinární odpovědnost zdravotníka, pojem "lex artis", stížnosti pacienta, právní ochrana zdravotníka

Seminář je určen

Pracovníky ve zdravotnictví, praktické lékaře i specialisty, pro všechny, které zajímá oblast právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Cíl semináře

Na semináři se seznámíte s problematikou právní odpovědnosti ve zdravotnictví a problematikou právní ochrany zdravotníka.

Obsah semináře

 • Přehled právních norem týkajících se občanskoprávní, trestní, správní a disciplinární odpovědnosti zdravotníka
 • Pojem „Lex artis“ (kritérium správnosti postupu zdravotníka) a jeho právní význam
 • Základní právní pojmy z oblasti odpovědnosti: zavinění, protiprávní jednání, příčinná souvislost a škoda; posuzování rozsahu újmy na zdraví
 • Ochrana osobnosti a stanovení výše finančního zadostiučinění
 • Objektivní odpovědnost – vadný lék či zdravotnický prostředek, věci odložené a vnesené
 • Vybrané trestné činy, okolnosti vylučující protiprávnost
 • Základy procesního práva, občanskoprávní žaloba a trestní oznámení, komunikace s orgány činnými v trestním řízení, práce s důkazy a znalecké posudky, náklady řízení a zastoupení advokátem
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Stížnosti pacienta a jejich vyřizování; řízení před profesními komorami a sdruženími
 • Právní ochrana zdravotníka proti násilí: vybrané trestné činy a přestupky, nutná obrana, spolupráce s policií
 • Ochrana profesní cti zdravotníka a dobrého jména zdravotnického zařízení: ochrana osobnosti, trestný čin pomluvy, zdravotník a média (právo na odpověď, právo na dodatečné sdělení)

K diskuzi

 • Obsah soudně-znaleckých posudků, jejich kvalita a právní přezkum
 • Vývoj v oblasti odškodňování újmy na zdraví, příklady „milionových rozsudků“
 • Organizační nedostatky na pracovišti a individuální odpovědnost zdravotníka
 • Úhradové limity a odpovědnost zdravotníka za postup v souladu s dostupnými poznatky medicínské vědy

Časový harmonogram semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)
11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením
11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., lektor Zdravotnictví

Dlouhodobě se zabývá teorií i praxí zdravotnického práva. Je vedoucím Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK, zdravotnické právo přednáší též na FHS UK a na IPVZ. Je předsedou Asociace pro medicínské právo a bioetiku a členem Světové asociace medicínského práva. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, dva roky studoval na

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení