Seminář

Předcházení havarijním stavům v průmyslu

ILNO a havarijní plán po novele vodního zákona

Ing. Tomáš Lank, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Tento seminář má za cíl shrnout a připomenout si vše podstatné, co patří ke zvládnutí mimořádné události zaviněné havárií. Pokud taková situace nastane, musí vše bez prodlev do sebe zapadnout, aby se minimalizovaly škody na lidském zdraví a na životním prostředí. Seminář se také pokusí poněkud nadčasovou formou reagovat na připravovanou novelu vodního zákona vznikající jako reakce na havárii na řece Bečvě. Z pohledu odpadového hospodáře může mimořádná situace nastat při převozu odpadů, vysvětlíme si tedy, jaké dokumenty k tomu patří, a jak je mít v souladu s ostatní firemní dokumentací. Přeprava nebezpečných věcí bude pak vysvětlena a demonstrována na modelovém příkladu převozu neupravených kalů.

Výhody pro Vás

Kvalitní podklady
  • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
  • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
  • Můžete je položit přímo na semináři.
  • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
  • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
  • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
  • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.Vystudoval VOŠ Dopravní – diagnostiku motorových vozidel, Technickou fakultu na ČZU – Silniční a městskou automobilovou dopravu.

Přepravě nebezpečných věcí se věnuje od roku 2008, kdy pracoval v poradenské společnosti M Konuzult s.r.o. jako poradce a lektor. Má praxi z řady společností v ČR a SK s různorodou činností týkající se nebezpečných věcí. …

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.4.2023

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

1)  Vodní zákon a vyhláška vyhláška 450/2005 Sb. a dnes platné povinnosti platné pro původce havárie

2)  Novela vodního zákona 

3)  Přeprava nebezpečných věcí dle ADR a návaznosti na BL

4)  Modelový příklad přepravy kalů dle § 67 zákona č. 541/2020 Sb o odpadech

5)  Vybavenost havarijními prostředky určenými pro prvozásah - stacionární provozovny dle BL a vozidla dle ADR

6)  ILNO zpracované v souladu s body 3 a 4 a jeho role ve vztahu k bodu 2

7)  Postupy po použití havarijních prostředků a základní přehled havarijních prostředků na trhu