On-line seminář

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen na správné uplatnění překážek v práci na straně zaměstnavatele. Nemůže-li zaměstnavatel z různých důvodů přidělit zaměstnanci práci, musí často uplatnit překážku. Zákoník práce upravuje různé druhy překážek v práci, které se od sebe liší i důvodem vzniku a výší náhrady mzdy. V rámci semináře bude vysvětleno odlišení jednotlivých překážek v práci a podmínky uplatnění jednotlivých překážek.

            Obsah semináře:

  • Podstata překážky v práci na straně zaměstnavatele
  • Prostoj
  • Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
  • Jiná překážka práci na straně zaměstnavatele
  • Částečná nezaměstnanost: podmínky a pravidla uplatnění
  • Oprávnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.5.2020

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.