Seminář

Preventista BOZP

Intenzivní jednodenní kurz

Naučte se vše potřebné a získejte osvědčení

doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c., JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, Ing. Jakub Marek, MSc.

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádáme jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co se naučíte?

V kurzu se seznámíte se základními požadavky kladenými na zaměstnavatele z oblasti BOZP podle platných právních předpisů a se souvisejícími odbornými výklady.

Jak kurz probíhá?

Zúčastnit se můžete prezenčně či on-line.

Vlastní výuka je koncipována do tří tematických výukových bloků. Na konci každého bloku je zařazeno praktické cvičení, které účastníci absolvují za aktivní podpory přítomného lektora. Celý kurz je pak zakončen ověřením znalostí účastníků kolektivní diskusí. Poslední částí (nepovinnou) jsou individuální konzultace s přítomnými lektory, které mohou účastníci využít dle svých aktuálních potřeb (např. v případě, že se potýkají s konkrétními problémy na úseku BOZP na svých pracovištích).

Na závěr semináře každý účastník obdrží osvědčení o absolvování programu profesního vzdělávání vystavené Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, coby odborným garantem kurzu (vzor osvědčení zde)

Harmonogram kurzu

Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP (lektor: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA)

 • úvod do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • přehled platné legislativy a vybraných ČSN norem
 • povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., a jejich prováděcích předpisů
 • povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovních podmínek a hygieny práce
 • pracovně lékařské služby a péče o zdraví zaměstnanců
 • zaměstnávání těhotných žen, žen, které kojí, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
 • vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • inspekce práce a sankční postihy
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 2: Principy a postupy pro hodnocení rizik na pracovištích (lektor: Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.)

 • identifikace nebezpečí a jejich zdrojů na pracovištích
 • analýza a hodnocení pracovních rizik
 • posouzení přijatelnosti rizik
 • vybrané metody a nástroje pro hodnocení rizik
 • seznámení se správnou aplikací metody „Karta BOZP“
 • blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem

Blok 3: Ošetření rizik a principy řízení bezpečnosti v organizaci (lektor: Ing. Jakub Marek, MSc.)

 • opatření pro snížení rizik (technická, organizační a režimová opatření)
 • prostředky kolektivní a individuální ochrany
 • bezpečnostní značky a signály
 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
 • Požadavky na provoz a používání technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí
 • požadavky na práce ve výškách, ve zvýšené poloze a na žebřících
 • školení a odborná příprava zaměstnanců na úseku BOZP
 • preventivně kontrolní činnost na úseku BOZP v organizaci
 • mimořádné události a postupy pro jejich řešení (pracovní úrazy, nemoci z povolání, provozní nehody)
 • motivace zaměstnanců a zásady budování pozitivní kultury bezpečnosti ve firmě
 • blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem

 Závěr

 • individuální konzultace a poradenství
 • ukončení kurzu

Poznámka

Kurz neobsahuje problematiku PO.

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c.

ředitel Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

zkušený lektor dalšího vzdělávání v pracovněprávní oblasti a BOZP, působí již řadu let v různých pozicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení BOZP a svazový inspektor Odborového sdružení železničářů, je soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací na Bezpečnost a ochranu zdraví…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jakub Marek, MSc.

zástupce ředitele a tajemník členské sekce Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.6.2024

9:00 - 16:30

Praha

CUBE Office Center

5 990,- Kč

4.6.2024

9:00 - 16:30

On-line

Cisco Webex

5 990,- Kč

10.9.2024

9:00 - 16:30

Praha

CUBE Office Center

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

10.9.2024

9:00 - 16:30

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

3.12.2024

9:00 - 16:30

Praha

CUBE Office Center

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

3.12.2024

9:00 - 16:30

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.