Seminář

Přijímání a propouštění zaměstnanců bez chyb

Mgr. Tomáš Liškutín

Seminář určený pro vedoucí pracovníky, manažery, majitele nebo ředitele podniků se věnuje správnému postupu při přijímání a propouštění zaměstnanců.

Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět příběh zcela opačný, kdy jim zaměstnanec způsobil nemalé obtíže, zejména při propouštění.

V rámci tohoto semináře se proto budeme nejprve věnovat správnému postupu při přijímání zaměstnanců, jelikož jednoznačně platí, že právě prevence komplikací se zaměstnanci znamená pro zaměstnavatele časové i finanční úspory.

Dále se zaměříme na oblast propouštění zaměstnanců, kterému je potřeba věnovat patřičnou pozornost, jelikož následky neplatného propuštění mohou být pro zaměstnavatele citelné. Stále více se totiž zvyšuje počet zaměstnanců, kteří se s nadšením pustí se svým bývalým zaměstnavatelem do soudního sporu. A je-li propuštění shledáno neplatným, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit ušlou mzdu za dobu trvání soudního sporu (nejčastěji v rozmezí 1-2 let) a navíc musí zaměstnanci umožnit návrat do zaměstnání nebo s ním platně rozvázat pracovní poměr (zpravidla dohodou za podmínek pro zaměstnavatele velmi nevýhodných).

Seminář je určen:

všem obchodním společnostem, které při zajišťování svých podnikatelských aktivit najímají a propouští zaměstnance. Zejména pak jednatelům, členům představenstva, ředitelům, manažerům a firemním právníkům. V neposlední řadě také vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních (HR) oddělení a konečně také mzdovým účetním.

Cíl semináře:

prostřednictvím informací, modelových případů, praktických doporučení a odpovědí na otázky účastníků předestřít správné postupy tak, aby zaměstnavatelům umožnily při přijímání a propouštění postupovat bez chyb

Obsah semináře:

 • Přijímání zaměstnanců
  • Informace o uchazeči o zaměstnání
  • Význam přijímacího pohovoru
  • Co má být v pracovní smlouvě
  • Pracovnělékařské prohlídky
 • Předpoklady pro propouštění zaměstnanců
  • Zkušební doba
  • Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
  • Vytýkací dopisy
  • Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnance
 • Propouštění zaměstnanců
  • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
  • Výpověď z organizačních důvodů
  • Výpověď ze zdravotních důvodů
 • Propouštění zaměstnanců
  • Výpověď pro porušení pracovních povinností
  • Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
  • Okamžité zrušení pracovního poměru
  • Výstupní dokumenty ze zaměstnání
 • Závěrečná diskuse

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Mgr. Tomáš Liškutín

Je advokát, který se specializuje na pracovní právo. Má zkušenosti z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners a v současnosti vede devátým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje smlouvy a věnuje se řešení sporů, a to ve formě mimosoudního vyjednávání o smíru i řešení sporů v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.9.2016

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.