Seminář

Příjmy českých daňových rezidentů v zahraničí

Jste fyzická osoba s příjmy ze zahraničí? A nedaníte je zbytečně dvakrát?

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Výklad se zaměří na daně z příjmů, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, krátce se dotkneme i pravidel pro odvod sociálního a zdravotního pojištění podle koordinačních nařízení.

Obsah semináře:

Daň z příjmů

 • Kdo je daňový rezident
 • Příjmy českých daňových rezidentů ze zaměstnání v zahraničí
 • Příjmy z podnikání českého daňového rezidenta realizovaného v zahraničí (volný pohyb služeb nebo usazování?)
 • Kdy vznikne českému daňovému rezidentovi v zahraničí stálá provozovna a kdy má povinnost platit daň z příjmů fyzických osob v zahraničí
 • Podnikání českých daňových rezidentů v zahraničí prostřednictvím právnické osoby založené v zahraničí (rozdíly, výhody a nevýhody)
 • Příjmy z podílů na zisku (z dividend) v zahraničí a jejich zdanění v zahraničí a v České republice
 • Příjmy z úroků ze zahraničí
 • Příjmy z prodeje majetku v zahraničí (nemovité věci, cenné papíry)
 • Povinnost podat přiznání k dani z příjmů v České republice
 • Zamezení dvojího zdanění (zápočet, vynětí, samostatný základ daně, doložení zaplacení daně, prodloužení lhůty pro podání přiznání)

Sociální a zdravotní pojištění

 • Kam platit pojištění při zaměstnání v zahraničí
 • Kam platit pojištění při podnikání v České republice a v jiném členském státě
 • Kam platit pojištění při podnikání ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenou smlouvu sociálním zabezpečení
 • Vyslání osoby samostatně výdělečně činné do jiného členského státu
 • Vyslání osoby samostatně výdělečně činné do smluvního státu

Příklady

Seminář je určen:

především všem českým daňovým rezidentům, kteří mají příjmy ze zahraničí, a to jak zaměstnancům, tak i podnikajícím fyzickým osobám, účetním a daňovým poradcům, kteří řeší pojistné a daňové dopady činnosti a dalších příjmů fyzických osob (českých daňových rezidentů) v zahraničí, a jejich dopady v České republice.

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky zdaňování fyzických osob v souvislosti s mezinárodní problematikou, dále na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení, které se týkají zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.2.2024

9:00 - 14:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
daňový rezident příjmy ze zahraničí podnikání v zahraničí